Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-03-09

Hipp och hurra det är Pedagog Varbergs dag idag! 

Idag för ett år sedan lanserades Pedagog Varberg. Första förmiddagen i skarpt läge följde en förväntansfull ”redaktion” hur sidan fick liv genom delningar och lajks i sociala medier. Maria Wirén, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen och ansvarig utgivare för Pedagog Varberg, ser tillbaka på året som gått, och det som komma skall.

Pedagog Varberg fyller 1 år idag!

Pedagog Varberg fyller 1 år idag!

Grattis till Pedagog Varberg som idag fyller ett år!

Vilka reflektioner gör du kring året med Pedagog Varberg?

- Det redaktionella året har speglat olika verksamheters fantastiska arbete som sker för att skapa en praktik som stimulerar och utmanar barns och elevers behov för lärande och utveckling. Texter som publicerats har synliggjort pågående processer och synliggjort exempelvis lärarnas och pedagogernas praktik.

Ett syfte med Pedagog Varberg är att bygga stolthet, internt och externt, för den kommunala verksamheten i förskola och skola. Upplever du att syftet uppnås?

- Internt tar jag ofta del av tankar kring sådant vi lagt ut i kanaler kopplade till Pedagog Varberg. Det kan vara en kommentar till en bild, ett länktips och självklart texter om vår egen verksamhet. Det märks tydligt att Varberg syns externt och omnämns i flera sammanhang. Jag möter respons i olika regionala och nationella sammanhang, och vid nyanställningar har Pedagog Varberg bidragit till att nyfikenhet för att #jobbaivarberg väckts. Det är positivt utifrån den kompetensförsörjning vi står inför.

Ett annat syfte är att skapa förutsättningar för #sharingiscaring, en delakultur, där vi kan lära av och med varandra och andra i ett lokalt men också utvidgat kollegium. Kan vi se att Pedagog Varberg levererat mot syftet?

- Pedagog Varberg har mer och mer blivit en yta där man kan finna stöd i olika frågor. De materialtyper (exempelvis filmer, texter, länkar och bilder reds. anm) där man fått ta del av lärares erfarenheter och reflektioner kring sitt eget lärande har fått stor spridning och stöttning av kollegor. Vår ambition är ju att vi i Varberg får en större inblick i varandras vardag, fånga upp idéer och konkreta verktyg. Även om vi alla arbetar utifrån verksamhetsplanens mål gör vi det ibland på olika sätt beroende på förutsättningarna på respektive skola. Likvärdigheten gagnas av att Pedagog Varberg kan vara en ”spindel i nätet” som visar olika vägar till målen.

365 nya dagar med Pedagog Varberg ligger framför oss. Vilka förväntningar har du på år två? Vad är på gång? På kort och lite längre sikt?

- Vi ska absolut utveckla vår analyskompetens vad gäller statistik vi har att tillgå kring olika typer av material som publiceras. Exempelvis kan Facebooksidan ge oss det som kallas räckvidd, det vill säga hur många som nås, och själva Pedagog Varberg-sidan kan ge oss information om hur länge en besökare är inne på en viss text. Vi behöver träna oss i att tolka och förstå hur material som läggs ut genererar och attraherar besökare, och ta vidare avstamp därifrån. Rent redaktionellt kommer bland annat en ny reportageserie att starta på måndag. Den kommer att bjuda på en riktigt närbild på olika sätt. Mer vill jag inte avslöja idag!

Viktoria Struxsjö
Frida Eckegren Serholt
 

ikon

Senaste nyheterna