Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-09-05

Hallå där! – Nu har årets medarbetarenkät skickats ut!

Arbetsmiljö och verksamhetsutveckling står i fokus när medarbetarenkäten för Varbergs kommun genomförs vartannat år. Genom att svara på enkäten har varje medarbetare möjlighet att påverka sin arbetssituation och ju fler respondenter, desto bättre underlag för förbättring och utveckling.

Hallå där! Pernilla Eriksson, HR-konsult, och Catrine Linde, teamledare-HR, på barn- och utbildningsförvaltningen.

Varför genomförs enkäten?

- Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. Genom enkäten fångar arbetsgivaren upp hur alla vi som arbetar inom Varbergs kommun upplever våra arbetsplatser. Det ger viktiga signaler både utifrån den egna arbetsplatsen och Varbergs kommun som arbetsgivare i stort. Tanken är sedan att varje arbetsplats ska arbeta med sitt resultat och ta fram handlingsplaner för sådant som behöver förbättras eller sådant som behöver bevaras.

Vad för typ av frågor innehåller enkäten?

- Enkäten innehåller frågor kring trivsel, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, arbetsplatsutveckling, kompetensutveckling och kränkande särbehandling. Därutöver får cheferna några extra frågor som handlar om rollen som chef.

Varför är det viktigt att man svarar på enkäten?

- Främst är det ett sätt att kunna påverka situationen på den egna arbetsplatsen, men det är också ett sätt göra sin röst hörd för att kunna påverka Varbergs kommun som arbetsgivare. Vår förväntan är att så många som möjligt svarar på enkäten, helst alla.

Görs det en samanställning när tiden gått ut? Kommer all personal att få ta del av den?

- Resultaten skickas ut i mitten av oktober till alla chefer och därefter kommer varje arbetsplats att få ta del av sitt resultat. Ett resultat kommer också att sammanställas för förvaltningen och för hela Varbergs kommun. I sammanställningen får man en bild av vad som fungerar väl och vad som behöver förbättras. Därefter börjar arbetet med att samtala om enkätresultatet och planera åtgärder utifrån det.

Måndagen den 3 september skickades enkäten ut till din e-post. Som avsändare för enkäten står det surveytool@3s.se och mejlet har rubriken ”Medarbetarundersökning i Varbergs kommun 2018”. I e-posten finns det en länk, där du svarar på frågorna. Du svarar helt anonymt. Dina svar går direkt till det externa företaget ”Medarbetarkraft” som genomför och sammanställer medarbetarenkäten. Du har möjlighet att svara till och med fredagen den 21 september.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna