Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-15

Hallå där! - Nu är det dags för Skolsmedjan igen!

Skolsmedjan verkar för skolutveckling och arrangerar konferenser med syfte att möjliggöra möten, dialog och görande. Nästa vecka är det dags för Varberg att för femte gången anordna en knytkonferens. Deltagarna kommer från hela landet för att under två dagar diskutera skolfrågor i ett kollegialt lärande.

Hallå där! - Magnus Axelsson, en av de lokala konferensarrangörerna i Skolsmedjan!

Vi hör att det smids för fullt. Vad är på gång?

- Den 18-19 juni kommer Skolsmedjan tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen återigen att arrangera konferens på nationell nivå i Varberg. Det kommer ”skolfolk” från olika delar av landet för att i två dagar diskutera skolfrågor i ett kollegialt lärande med det som i sociala medier kallas #detutvidgadekollegiet.

På vilket sätt kommer det barn- och utbildningsförvaltningen till gagn att medskapa?

- Dels visar vi upp arbetsgivarvarumärket Varbergs kommun och om jag minns rätt är det ett antal personer som valt att söka sig till Varberg efter att ha varit med på en konferens. Både rektorer och lärare. Dels får ”våra egna” möjlighet att delta i ett sammanhang med föreläsningar som utgår från aktuell forskning där rundabordssamtal och Pecha Kucha-presentationer bidrar till kunskap och där nätverk skapas.

Temat i år är En Hel Organisation. Hur har innehåll kring det skapats?

- Frågeställningar som deltagarna kommer att diskutera i rundabordssamtal utgår från begreppet tillitsbaserad styrkedja. Varje funktion i en organisation spelar roll för att en helhet ska fungera. Fem stycken Pecha Kucha kommer att hållas där olika funktioner med olika ansvarsområden i en skolorganisation tillsammans i sina presentationer ger oss insyn vardag och dagligt arbete.

Årets föreläsare spänner över flera vetenskapliga discipliner. Bedömning för lärande och formativ praktik, samhällsomdaning och skolan, utbildningshistoria och lärares autonomi samt mångfald och tolerans. Varje föreläsning (del) kommer att ge oss en helhet som kan appliceras på organisationsutveckling och lärande. Uppsala Universitet, Karlstad Universitet och Göteborgs Universitet och stiftelsen Teskedsordern ger oss fakta och grund för att kunna utveckla djup i just rundabordssamtalen.

Det låter som intressanta och lärande dagar ni har framför er – lycka till! Pedagog Varberg dyker upp under konferensen och fångar upp deltagarnas upplevelser.

- Tack så mycket, vi ses nästa vecka! 

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna