Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-11-30

Hallå där! - "Formativ bedömning, vad vet vi idag?"

På måndag håller Anna Karlefjärd i en föreläsning om var vi befinner oss idag i relation till forskning om formativ bedömning. Hur kan vi använda formativ bedömning för att effektivisera vår undervisning och elevers lärande, utan att det upplevs "ta tid"?

Hallå där! Anna Karlefjärd!

Temat för din föreläsning är "Formativ bedömning - vad vet vi idag?". Kan du ge oss en liten inblick i det du kommer att tala om?

Fokus kommer vara just på var vi befinner oss idag i relation till forskning om formativ bedömning (Vad har hänt sedan vi sågs sist, kan man säga). Jag ska också försöka göra en tydlig koppling mellan systematiskt kvalitetsarbete och formativt förhållningssätt, där förhoppningen är att belysa det ur ett professionsperspektiv. Sedan lyfter jag också in de bedömning- och betygsfrågor som fortfarande diskuteras, för det finns onekligen frågor som fortfarande diskuteras och som ibland kan upplevas krocka med vår önskan att arbeta formativt.

Du har varit medskapande i Varbergs skolutvecklingsresa i flera år. Vad ser du som framgångsfaktorer, och vilka utmaningar ser du?

En stor framgångsfaktor är att ni orkar hålla i och hålla vid, men också att ni kopplar ihop de insatser som ni gör till exempel så som ni gör med det formativa förhållningssättet och ämnesdidaktiska kollegium. Ni arbetar också på alla arenor, såväl lärare, skolledare och huvudman är involverade på olika sätt. Utmaningarna kan vara olika, beroende på vilka verksamheter vi belyser, uthålligheten som är en framgångsfaktor är ju också fortfarande en utmaning, hur håller ni i utifrån där ni befinner er idag. I landet generellt ser vi att många lärare och skolledare byter jobb och arbetsgivare mellan kommuner, det kan vara en utmaning även för er, att stötta nya lärare och skolledare i relation till det arbete ni gör. I allt utvecklingsarbete är det också en utmaning att vara tydlig gällande förväntningar, vad ni vill ska hända och hur fångar ni era framgångar så att alla får möjlighet att känna att man får lyckas, lika viktigt såväl för elever som lärare och skolledare. 

Du möter drygt trehundra lärare åk 1-9 i två pass nästa vecka. Kan du ge tips på hur de som eventuellt inte mött dig tidigare kan förbereda sig, utöver att se de filmer Pedagog Varberg gjort tillsammans med dig, så att det blir bästa möjliga möte för lärande?

Till detta pass i december så tror jag det räcker gott att se filmerna på Pedagog Varberg eftersom det är en föreläsning som fångar upp nuläget utifrån allt det arbete som gjorts i Varberg. Sedan får gärna var och en fundera över vilka bedömnings- och betygsfrågor man sitter med idag, för även om vi är många (framför allt första passet) så finns det alltid möjlighet att ställa frågor. Vill man maila innan föreläsningen så får man gärna göra det också, så kan jag väva in svaren i föreläsningen. Lättast når man mig på anna.karlefjard@gmail.com.


Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna