Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-06

Hallå där! - Den regionala processen FGTE fortsätter

Hallå där Maria Wirén, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun, och en av samordnarna för dagens fortbildningsdag i den regionala processen From Great To Excellent.

Var befinner du dig just nu, och vad händer runt omkring dig?

- Jag står faktiskt i entrén till föreläsningssalen där vi alldeles strax kickar igång en heldag med FGTE, From Great To Excellent. Runt mig ser jag bland annat skolchefer från Varbergs och Kungsbackas kommun. Vi har representanter från förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning samt modersmålsenhet m.fl på plats här idag.

Hur ser upplägget för dagen ut och vad kan deltagarna förvänta sig?

- Magnus Levinsson, lärare och forskare vid Högskolan i Borås, inleder med en föreläsning vars rubrik Vetenskaplig grund och evidensbasering sätter ramen för dagen. Vad menas egentligen med evidens och evidensbaserad praktik, och hur förhåller sig dessa båda begrepp till skollagens skrivning om att utbildning ska vila på vetenskaplig grund? Den frågan, och många fler, styr dagens innehåll och jag vet att deltagarna har höga förväntningar. Vårt upplägg är working-conference, efter föreläsningen på förmiddagen blir det rundabordssamtal där vi möjliggör dialogmöten mellan Varbergs och Kungsbackas deltagare.

FGTE kickade igång förra veckan, efter några års förberedelser. Kan du ge tre exempel på vad som händer nu?

- Det är nu teori ska omvandlas till praktik, som bidrar till att minska gapet mellan barn och elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera. Vi ska tillsammans ta reda på vetenskapliga och erfarenhetsmässiga arbetssätt som gynnar barns och elevers måluppfyllelse. Vi ska skapa en regional och gemensam kultur där vi är varandras så kallade kritiska vänner, där vi lär med och av varandra.

Läs mer:

Utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna