Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-01-02

Hallå där! - Att planera med progression

Den 9 januari är det dags för vårterminens första kompetensutvecklingsdag. Anna Karlefjärd föreläser om att planera med progression i relation till att möjliggöra en integrerad formativ bedömning.

Hallå där! - Anna Karlefjärd!

Temat för din föreläsning är "Planera med progression". Kan du ge oss en liten inblick i det du kommer att tala om?

Inför vårterminens start tar vi fokus på att planera ämnen och kurser med progression i relation till att möjliggöra en integrerad formativ bedömning. Vi lyfter en diskussion såväl kring vilka möjligheter eleverna har att lära utifrån den undervisning vi riggar samt hur vi kan fånga elevers kunnande och arbeta effektivt med återkoppling. Hur kan vi få ett bra flöde mellan förmågor/färdigheter/kunskaper, Centralt innehåll och Kunskapskrav. En av de viktigast frågorna vi kommer beröra är nog hur vi undviker att hamna i fällan att det som ska bedömas tar överhanden från det som ska läras?

Du har varit medskapande i Varbergs skolutvecklingsresa i flera år. Vad ser du som framgångsfaktorer, och vilka utmaningar ser du?

En stor framgångsfaktor är att ni orkar hålla i och hålla vid, men också att ni kopplar ihop de insatser som ni gör till exempel så som ni gör med det formativa förhållningssättet och ämnesdidaktiska kollegium. Ni arbetar också på alla arenor, såväl lärare, skolledare och huvudman är involverade på olika sätt. Utmaningarna kan vara olika, beroende på vilka verksamheter vi belyser, uthålligheten som är en framgångsfaktor är ju också fortfarande en utmaning, hur håller ni i utifrån där ni befinner er idag. I landet generellt ser vi att många lärare och skolledare byter jobb och arbetsgivare mellan kommuner, det kan vara en utmaning även för er, att stötta nya lärare och skolledare i relation till det arbete ni gör. I allt utvecklingsarbete är det också en utmaning att vara tydlig gällande förväntningar, vad ni vill ska hända och hur fångar ni era framgångar så att alla får möjlighet att känna att man får lyckas, lika viktigt såväl för elever som lärare och skolledare.

Du möter drygt 300 lärare åk 1-9 i två pass nästa vecka. Kan du ge tips på hur de som eventuellt inte mött dig tidigare kan förbereda sig, utöver att se de filmer Pedagog Varberg gjort tillsammans med dig, så att det blir bästa möjliga möte för lärande?

Det finns en viktig diskussion som lyfts upp av bland annat professor Ingrid Carlgren just kring riskerna att det vi ska bedöma tar överhanden från det som ska läras i relation till förmågorna. När Ingrid talar om detta så kritiserar hon ibland hur formativ bedömning har landat och risker med såväl baklängespedagogik som matriser. För oss som arbetar med dessa frågor så är detta något vi verkligen behöver fundera över så att vi inte hanterar formativ bedömning och våra styrdokument på ett instrumentellt sätt som riskerar att förminska vår undervisning.
 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna