Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-12

Genrep med höga förväntningar

Traditionen med Luciafirande på förskolor och skolor har stått emot tidens tand. Må hända har det ljusbeprydda tågets uttryck modifierats, men inramningen är den samma då som nu. Pedagog Varberg var med när Trönninge skolas Lucior, stjärngossar, tomtar och tärnor genrepade.

Lärarna Anna Sandberg, åk 1-6, och Johan Lindeberg, åk 4-9, är körledare, dirigenter och musiker. I uppdraget att rodda arrangemanget för Lucia ingår också att byta batterier i ljuskronor, knyta röda rosetter och justera tomtelyktor. På Trönninge skola är årets lussetåg ett samarbete i åk 1-5, och lärarna menar att det finns ett speciellt värde som kommer ur det. Ensemblen som framträder på Trönninge skola imorgon är drygt sjuttio till antal. Traditionella visor varvas med moderna. Värme, solidaritet och hopp är tre ledord för tågets estradörer och dess repertoar.
- Att yngre elever får samarbeta med äldre elever i en gemensam process och vice versa, gagnar attityden och förhållningssättet som sedan också finns i korridoren, berättar Anna Sandberg och Johan Lindeberg.

Repetition och uthållighet i formativ undervisning

Lärarna menar att ett luciatåg, och andra estetiska framträdanden, bokstavligen är att undervisa och lära formativt. Eleverna tränar det som behövs och repetition är en självklar del av processen. Respons ges löpande och varje elev i kören uppmärksammas där hen befinner sig för att stärka progression.
- Ett av de stora kunskapsmålen i musikämnet är att sjunga i större grupp och att anpassa sin stämma till helheten, förklarar Johan Lindeberg. Ett viktigt mål som vi definitivt tränar i körsammanhang och som samtidigt ger elever förutsättningar att blomma ut i ett individuellt lärande.
- Det blir ju ett syfte i sig att träna mot ett gemensamt mål och eleverna upplever processen som ”på riktigt” med skolkompisar, lärare och vårdnadshavare som verkliga mottagare, fortsätter Anna Sandberg.
Social kompetens, att vara lyhörd och att samarbeta är några av de förmågor lärarna upplever att eleverna tränar i samband med framträdanden som Lucia. Och de menar att elevernas lärande stärks i sin helhet.
- De presterar live framför varandra hela tiden vilket kommer att stärka dem i att ta för sig, våga utmana sig själva och också i andra sammanhang ta plats.

 ”Vems rep?”

Eleverna har övat tillsammans vid tio tillfällen. Under genrepet som Pedagog Varberg besöker blir det tydligt att också ämnesspecifika uttryck dribblas. När Johan Lindeberg låtit sista tonen på gitarren klinga ut, ger han beröm till eleverna för ett väl genomfört rep. En elev räcker då upp en hand och får ordet.
- Vaddå repet? Vems rep menar du?
Johan Lindeberg och Anna Sandberg svarar sakligt att ordet är ett slanguttryck, en förkortning, av repetition och flera elevers höras viska ”jaha”. Inga vassa kommenterar, inget himlande skratt. I musiksalen på Trönningeskola är det tillåtet att ställa frågor om vad som helst, och det ges svar som om frågan är den viktigaste i världen. Och det var det sannolikt också, för eleven som frågade där och då.
Just som Pedagog Varberg ska till att lämna musiksalen, sätter Anna Sandberg och Johan Lindeberg in luciafirandet i en samhällelig kontext.
- Lucia är en uppskattad tradition i skilda kulturer i alla åldrar, och vi tror att Lucia mer än någonsin behövs med tanke på att vi ofta möter mörker. Både i en mörk årstid, men också i strömmingar med mörka åsikter. Lucia kommer med ljus och hopp, och imorgon strålas detta ut på Trönninge skola och på flera skolor runt om i kommunen!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna