Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-28

Gapminder – för en faktabaserad världsbild

Gapminders verktyg har flyttat in i flera av Varbergs kommuns klassrum. För Per Larsson, lärare på Håstensskolan, gör den visuella statistiken skillnad i undervisningen.
- Gapminder får mig att upptäcka nya saker och skapa diskussioner tillsammans med eleverna, säger han.

Per Larsson använder Gapminders verktyp i undervisningen.

Per Larsson använder Gapminders verktyp i undervisningen.

Hans Rosling grundade Gapminder tillsammans med sin son Ola Rosling och svärdotter Anna Rosling Rönnlund. Syftet med stiftelsen är att främja en faktabaserad världsbild som alla kan förstå. För Per Larsson, lärare i SO på Håstensskolan, började bekantskapen med Gapminder för fem år sedan. Han såg Hans Rosling föreläsa på tv och ville använda materialet i sin egen undervisning.
- Redan då fanns det grafer att tillgå men de har utvecklats mycket sedan dess, menar han.

Se den globala utvecklingen

Gapminders verktyg används för att visualisera statistik. Genom en graf kan man se en global utveckling i världen.
- Som SO-lärare är det här ett utmärkt komplement i undervisningen. Eleverna tycker att det är kul och jag använder det eftersom det är intresseväckande och tydligt. Dessutom ger det mig en trygghet att veta att det är aktuell och sann information.
Per Larsson menar att det är många som har fel global överblick och att vi i Sverige ofta har en övertro på att vi ligger i framkant på mycket.
- Jag blir själv förvånad många gånger. Gapminder visar samband där vi kan dra slutsatser, det är inte bara eleverna som lär sig, även jag. Målet för mig är att ge eleverna en sann världsbild. Det är lättare för dem än vad det är för oss vuxna, skulle jag säga.

Olof Gränström diskuterar med rektorer och förstelärare.

Olof Gränström diskuterar med rektorer och förstelärare.

Måste börja i skolan

Lärarna Mikael Arevius och Olof Gränström arbetar sedan 2016 för Gapminder och föreläser för landets lärare med syftet att ”kunskapscerifiera” dem mot myter, missuppfattningar och fördomar. I veckan besökte de Varbergs kommun och föreläste för förstelärare och rektorer.
- Om vi vill förändra världsbilden och slå hål på myter och fördomar så måste vi börja i skolan, menar de. Där har vi chansen att lägga grunden för en faktabaserad världsbild.
Rektorerna och förstelärarna fick en snabbkurs i global fakta och det visade sig att många i aulan, och även i resten av Sverige och världen, har en uppfattning att världen är sämre än vad den faktiskt är.
- Media har en tendens att visa dramatiska nyheter och det är viktigt att man då ifrågasätter sitt eget tänkande och val. Det är faktiskt inte många som har koll på grundläggande globala fakta. Här har skolan en väldigt viktig roll, säger de.

Vill du läsa mer om Gapminder och ta del av deras verktyg i klassrummet kan du besöka deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna