Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-03-09

Forskningscirkel i aktionsforskning för handledare

I linje med de kommunala förskolornas systematiska kvalitetsarbete startade i februari en forskningscirkel i aktionsforskning. Syftet är att stärka handledarna i deras uppdrag som lärspridare på förskolorna.

Aktionsforskning är ett välkänt begrepp i Varbergs kommun och 2007 påbörjades ett långsiktigt och systematiskt arbete med aktionsforskning, och idag är 130 förskollärare utbildade i att analysera och reflektera över sin egen och andras praktik.

I vår gör Varbergs kommun en satsning och utbildar samtliga handledare som arbetar i de kommunala förskolorna. Tjugotvå förskollärare ska få kunskap och verktyg för kollegahandledning där det systematiskt reflekteras över processer och resultat.

Arbete pågår, och nästa vecka gör Pedagog Varberg nedslag i pågående process när forskare och pedagoger samlas för en gemensam heldag i Varberg.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna