Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-09-20

Ett år på Trönninge skola

Det har gått lite drygt ett år sedan Trönninge skola stod redo för invigning och det var dags för den allra första skolstarten. Sedan dess har mycket hänt. Tre lärare på skolan summerar året som gått och blickar fram mot nya utmaningar.

Lotta Blomberg, Sofie Hellstadius och Diana Blom Bengtsson

Lotta Blomberg, Sofie Hellstadius och Diana Blom Bengtsson

Det började med en krävande ansökan för två år sedan. Av de som sökte valdes 70 lärare ut. Diana Blom Bengtsson, Lotta Blomberg och Sofie Hellstadius var tre av dessa.
- Jag tänkte redan när jag såg ansökan att de lärare som tar sig tid och fyller i denna är taggade lärare som vill utvecklas, minns Diana Blom Bengtsson. Men jag tänkte även på hur det skulle bli när alla dessa drivna personer samlas under samma tak.
- Men det blev så bra! Det finns ingen hierarki bland personalen. Lärarna är ambitiösa och kunniga och vi arbetar alla kollegialt. Det är inte ett jag utan ett vi, något som vi alla har fokuserat på sedan start, menar Lotta Blomberg.

En spännande utmaning

De har nu arbetat lite drygt ett år på skolan och det som lockade lärarna till Trönninge skola var främst chansen att få vara med och starta upp en ny skola samt att få arbeta i tvålärarskap.
- Jag sökte för att Trönninge skola kändes som en spännande utmaning och för att jag ville ha tvålärarskap. Jag har aldrig utvecklats så mycket i min yrkesroll som under de senaste åren, både här och på min tidigare arbetsplats, när jag arbetat på detta sätt. Fördelarna är så många, menar Sofie Hellstadius. Att vara två skapar en trygghet och ger näring.
- I ett tvålärarskap är man aldrig ensam och det är alltid fyra ögon på eleverna. Jag och min kollega drar nytta av varandras kunskap och vi lär av varandra. Dessutom blir det en bättre kvalité på undervisningen. Det är svårt att både undervisa och fånga upp alla elever när man är ensam, säger Lotta Blomberg.
De lärare som skulle arbeta på skolan träffades redan ett par gånger under våren och rektorerna valde att starta upp med ett värdegrundsarbete.
- Det var väldigt smart gjort. Första gången vi träffades så hade vi en värdegrundspedagog med. Även på det första föräldramötet bjöds hon in. Det gjorde att vi började i rätt ände kan man säga. Och det har även resulterat i en fin samanhållning på skolan där alla hjälps åt, menar Sofie Hellstadius.

Trönninge skola

Trönninge skola

Det bästa med skolan

När de tre lärarna, som alla arbetar med de yngre eleverna i årskurs 2-4, får frågan om vad som är det bästa med att arbeta på Trönninge skola så är de eniga om fyra svar.
- Miljön! Den är verkligen genomtänkt och anpassad.
- Pedagogerna! Rektorerna har gjort bra rekryteringar och när vi kom hit satt ingenting i väggarna utan vi har skapat vår skola tillsammans.
- Rektorerna! De är väldigt närvarande i verksamheten vilket verkligen är ett framgångsrecept.
- Det kollegiala! Det finns en samsyn på hela skolan och vi strävar alla åt samma håll. 
De är även eniga om att det svåraste under året har varit att bygga upp relationer bland eleverna.
- Precis som för oss så var ju allting nytt även för eleverna. De kom från olika skolor till nya miljöer, rutiner, klasskompisar och lärare. Det var faktiskt svårare än jag trott att få dem att känna sig trygga tillsammans, menar Diana Blom Bengtsson.
- Det tog ungefär en termin att bygga upp klassen och nu efter sommarlovet har vi återigen arbetet med gruppstärkande teamövningar, säger Lotta Blomberg.

Att hålla i och hålla vid

Redan från start ville lärarna på skolan framåt. Alla ville mycket men de tre lärarna berättar att rektorerna var bra på att få dem att landa, bromsa och inte ta på sig för mycket under det första året.
- För oss handlar det istället om att hålla i och hålla vid. Vi kör inte gasen i botten utan vi ser till att vi håller hela resan och att ingen kliver av, säger Lotta Blomberg.
Till hösten ska skolan börja med öppna lektioner tillsammans med några andra skolor i kommunen. Då bjuds lärare in för att ta del av varandras undervisning.
- Det känns utmanande, lärande och läskigt. Men det ska bli väldigt roligt, säger Diana Blom Bengtsson.
- Under hösten ska vi också fortsätta vidareutveckla det kollegiala och fokusera på hur vi varierar och förbättrar vår undervisning, menar Diana Blom Bengtsson.
- Det känns bra att vi är igång igen och det är en positiv känsla att gå hit varje dag, vi är stolta över vår skola, säger Sofie Hellstadius.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna