Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-03-29

De arbetar kollegialt - sedan tio år tillbaka

I tio år har förskolorna i Team Norr arbetat kollegialt med ”Vi lär av varandra” dagar. Då träffas pedagogerna för att skapa relationer och utbyta kunskap.
- Det här är ett jättebra sätt att utvecklas på. Man lär både sig själv och andra, säger Solveig Thomander, förskollärare på Ramstorps förskola i Veddige.

Jenny Treptow, Madeleine Larsson och Solveig Thomander

Jenny Treptow, Madeleine Larsson och Solveig Thomander

”Vi lär av varandra” är ett välkänt begrepp bland de nio förskolorna i Team Norr. I tio år har de arbetat kollegialt för att stärka varandra.

- Kollegialt lärande är viktigt. Man får nya infallsvinklar som man kan ta med sig tillbaka till verksamheten och arbeta vidare med, säger Solveig Thomander.

Nytt för denna gång är att pedagogerna själva får välja vilken information de vill ta del av. De erbjuds sex olika föreläsningar där de får välja två av dessa att vara med på. Föreläsningarna handlar om aktuella ämnen som aktionsforskning, Reggio Emilia, lärmiljöer och digitala verktyg. Det är pedagogerna som ansvarar för innehållet och delar med sig av sina kunskaper.
 
- Det känns som att gå på seminarier i aktuella ämnen. Det är toppen! säger Madeleine Larsson, förskollärare på Ramstorps förskola.

De fyra förskolecheferna för Team Norr, Emma Torstensson, Caroline Josander, Linda Ryttare och Linda Persson, uppskattar ”Vi lär av varandra” upplägget.

- Det här är en viktig mötesplats för oss alla. Vi skapar nätverk som vi har användning för i verksamheten, menar Emma Torstensson.

Förskolecheferna beskriver mötesplatsen som betydelsefull ur ett kompetensutvecklingsperspektiv, där den egna prestationen är lika viktig som att ta del av sina kollegors.

- Det är vid tillfällen som dessa pedagogerna känner sig stolta och växer. Och det är precis det vi vill skapa förutsättningar för.

 

Frida Eckegren Serholt

 

Inspirationsföreläsning om digitala medier i förskolan

Inspirationsföreläsning om digitala medier i förskolan

Emma Torstensson, Caroline Josander, Linda Ryttare och Linda Persson

Emma Torstensson, Caroline Josander, Linda Ryttare och Linda Persson

ikon

Senaste nyheterna