Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-02-02

Bolmen – en förskola i förändring

En tydlig organisation, ett starkt ledarskap och ett arbete i ständig förändring. Fördelarna med att arbeta på Bolmens förskola, Varbergs kommuns nyaste och största förskola, är många enligt pedagogerna själva.
- Vi ser det som att vi har tre förskolor som delar tak. Vilket vi upplever som mycket positivt, menar förskolläraren Christel Birk.

Pia Ringborg

Pia Ringborg

På torsdag invigs nya Bolmens förskola. En förskola där 43 pedagoger arbetar och det finns plats för 200 barn. Det har varit ett gediget förarbete för att få alla, både barn, personal och vårdnadshavare trygga inför öppningen under hösten.
- Informationen har varit otroligt viktig. Vi har haft flera föräldramöten och vårdnadshavarna fick tidigt en känsla för huset. När de förstod hur vår organisation är uppbyggd och fick den information som de behövde så har vi upplevt de allra flesta föräldrar som väldigt nöjda, berättar Pia Ringborg, förskolechef Bolmens förskola.

Tre sektorer

Bolmens förskola är uppdelade i tre sektorer som i sin tur har två hemvister vardera. På en hemvist arbetar sex pedagoger, ett arbetslag, i tre tvålärarsystem. Under förmiddagarna arbetar personalen i sina pedagogpar med en bestämd grupp barn för att sedan under eftermiddagen mötas i andra grupper på sin hemvist.
- Det gör att ett barn i huvudsak träffar sina sex pedagoger under en dag och förmiddagen spenderas med samma grupp barn och vuxna varje dag. Det är fantastiskt att arbeta i par, att alltid ha en kollega att reflektera med är något jag verkligen kan rekommendera, säger ateljéristan Marie Vastersson.
- Ja, kommunikationskanalerna blir direkta när man bara är två. Det blir en rak dialog och man slipper de missförstånd som kan ske när man är tre, menar Pia Ringborg.

Det ska finnas ett syfte med alla lärmiljöer.

Det ska finnas ett syfte med alla lärmiljöer.

Utforskande material

När man går igenom de olika sektorerna på förskolan möts man av många inspirerande och kreativa lärmiljöer. Det är en stor variation i det utforskande och okodade materialet. 
- Våra lärmiljöer är fantastiska! Vi tror på det kompetenta barnet och vi vill att de barn som går här ska mötas av nya upptäckter varje dag. Barnen möter en värld som förändras oerhört fort runt omkring dem, menar Marie Vastersson.
- Jag kan själv inte bygga upp något statiskt utan får ro i förändringen. Det är precis det samma här, det ska finnas en progression i både material och lärmiljöer och det är min uppgift att säkerställa och jämställa. Det ska alltid finna en tanke bakom en ny lärmiljö, säger Pia Ringborg.
Inspirationen till de olika lärmiljöerna får pedagogerna främst från barnen och det som intresserar dem, just nu. På Bolmen arbetar de utifrån ett utforskande arbetssätt, vilket betyder att barnens intresse och nyfikenhet är i fokus för lärandet.
- Här hos de äldre barnen är det väldigt spännande med experiment och teknik för tillfället. Barnen har en helt annan inställning än vad vi vuxna har till många saker, de ser möjligheterna i så mycket och det är häftigt, säger Marie Vastersson.

Pia Ringborg och Marie Vastersson i en av alla lärmiljöer.

Pia Ringborg och Marie Vastersson i en av alla lärmiljöer.

En genuin grundtanke

Något som pedagogerna är väldigt nöjda med är organisationsuppbyggnaden.
- Det finns en genuin grundtanke i allt vi gör. Vi behöver inte lägga tid på onödiga diskussioner för vi vet redan vad som är bestämt och vad som gäller, menar förskolläraren Mia Bremberg.
Det finns ett schema som berättar vilken position pedagogparen ska vara på vid olika tider. För någon utifrån kan det tyckas komplicerat med ett schema för det men det tycker inte personalen på Bolmen.
- Det är inte som på många andra förskolor att halv tio äter vi frukt och klockan tio ska alla ut, på samma gång. Här delas positionerna upp under dagen för att kunna utnyttja lärmiljöerna maximalt, menar Pia Ringborg.
Det finns även flera stödstrukturer på förskolan. Varje morgon träffas exempelvis koordinatorerna från varje sektor för att gå igenom dagen. Behövs en pedagog mer på en annan hemvist så flyttar pedagogen på sig, men aldrig barnen.
- På det här sättet så slipper vi ta in nya okända vikarier och det är ett stort plus för barnen, säger Mia Bremberg.

I ateljé Stjärnan är allt material svart eller vitt.

I ateljé Stjärnan är allt material svart eller vitt.

Det behövs förändring

Det tydliga ledarskapet är något som vid flera gånger kommer upp under intervjun. Pia Ringborg menar själv att hon inte är en bra chef i stiltje, det behövs förändring.
- Jag tror på en fot i det trygga och en fot i förändringsarbetet. Men det gäller att ta en sak i taget. Jag försöker få allt att hänga ihop och vill inte kasta ut en boll där och en där. Den största utmaningen här är att få alla att ha samma grund att stå på för att sedan marschera i samma riktigt, så att vi kan stå bakom vårt förhållningssätt.
När hon själv får summera vad hon är allra mest nöjd över med förskolan så är det att få jobba med så kompetenta kollegor, det förarbete de lade ner innan förskolan öppnades samt lärmiljöerna, där barnen verkligen utforskar.

Välkommen på invigning

De som är nyfikna på den nya förskolan är varmt välkomna på invigningen den 8 februari klockan 18.00. 
- Kom och se att det handlar om den lilla världen i det stora huset och se vilka möjligheter vi har när vi kan dela och utbyta så mycket med varandra, säger Pia Ringborg.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna