Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-11-08

Bibehållen topplacering i skolranking

”Hög andel utbildade lärare och hög andel elever som uppnår högskolebehörighet gör Varberg till en topprankad skolkommun.” Så lyder motiveringen till Varbergs kommuns placering i Lärarförbundets årligen återkommande ranking över ”Bästa skolkommun”.
- Vi uppmärksammas på både framgångsfaktorer och vad vi behöver utveckla när vi analyserar rankingen, säger utvecklingschefen för den kommunala skolverksamheten Maria Wirén.

För tredje året i rad placerar sig Varbergs kommun bland landets femton bästa skolkommuner i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun”. I rankingen läggs de kommunala och fristående för-, grund- och gymnasieskolorna samman till ett ”kommunvärde”.

Rankingen visar både på att pågående utvecklingsarbete ger effekt men också på utvecklingsområden. Bland annat att Varberg inte förbättrat sig från föregående år i kriteriet ”Friska lärare”.
- Vi ser allvarligt på sjukfrånvaron och att vi inte lyckats bryta den negativa trenden, säger Maria Wirén. Vi samarbetar med Kommunhälsan för att djupgående analysera sjukfrånvaron och prioritera åtgärder.

Varberg placerar sig bäst bland de halländska kommunerna och högt i förhållande till större och liknande kommuner, bara Kalmar kommun rankas högre. Men för den sakens skull lutar den kommunala verksamheten sig inte tillbaka. Tvärtom.
- Vi skulle kunna ropa ”hej” eftersom det sammanfattande omdömet från Lärarförbundet är positiv, trots sex placeringars tapp. Men vi väljer att noga studera mätvärdena, använda vår egen statistik och analysera djupare, och som sagt sätta ytterligare fokus på sjukfrånvaron, säger Maria Wirén.

Måluppfyllelsen lyfter

Något som bidrar positivt till placeringen är måluppfyllelsen i grundskolan, där elevernas resultat ökar jämfört med tidigare år. Både det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 och måluppfyllelse i relation till likvärdighetsaspekter har ökat. Framförallt handlar det om ett minskat gap i resultat mellan pojkar och flickor.
- Nu ser vi effekten av de pågående utvecklingsprocesserna som syftar till att stärka pedagogers skicklighet, som i flera år varit bas för lärares lärande. Lärarnas kunskaper och formativa praktik ger eleverna mycket goda förutsättningar till ett kvalitativt lärande, säger Maria Wirén.

Även att varbergselever under gymnasiestudierna uppnår högskolebehörigheten bidrar till den framskjutna placeringen i rankingen. Däremot behöver genomströmningen av elever som inom tre års gymnasiestudier uppnår högskolebehörighet öka.
- Rankingen baseras i det här fallet på resultat från läsåret 2016/17. Den nationella statistiken från Skolverket för 2017/18 kommer först i december i år. Men vi kan i vår lokala statistik redan se att vi haft en bättre genomströmning, säger kvalitetsstrateg Martin Hassel.

Medveten satsning

Varberg arbetar aktivt med kompetensförsörjning för att bibehålla kvaliteten i verksamheten, vilket också kan ses i placeringen i kriteriet ”Utbildade lärare” där Varberg hamnar på 13 plats. I förskolan finns idag en hög andel förskollärare, och det är ett medvetet val som också kostar, och delvis kan förklara placeringen i kriteriet ”Resurser”.
- Vi har prioriterat och kommer hålla i och ut här. Blickar vi framåt innebär strategin exempelvis att vi kommer att vara väl rustad för arbetet med reviderad läroplan i förskolan med ett tydligt fokus på undervisning som sjösätts nästa år, säger Maria Wirén.

Ta del av Lärarförbundets ranking av ”Bästa skolkommun” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i sin helhet.

ikon

Senaste nyheterna