Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-05

Bästa skolkommun: Varberg fortsatt tio i topp!

Idag presenterades Lärarförbundets ranking för Bästa skolkommun. Varbergs kommun är för andra året i rad topp tio i riket, och av de halländska kommunerna på första plats! Varberg har förbättrat parametrar som antal utbildade lärare och hur medlemmar i Lärarförbundet upplever professionell frihet.

Varberg placerar sig över rikets snitt i samtliga kategorier som Lärarförbundets ranking mäter. I arbetsmarknadsregionen, som inkluderar bland annat Göteborgs stad, Marks kommun och övriga Halland, är Varbergs kommun bäst, vilket i praktiken betyder att Varbergs kommun som arbetsgivare har goda förutsättningar för rekrytering och kan fortsatt ha hög andel legitimerade lärare i verksamheten.  
- Det är viktigt att Varberg skapar goda förutsättningar för lärare att vara lärare, säger Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. I professionen ligger att kunna ta ett egenansvar för elevers behov för lärande och utifrån det lokala utvecklingsarbetet.

Håller i och håller ut

Pågående utvecklingsarbete utifrån tre kommunövergripande mål, där ett är att stärka det pedagogiska ledarskapet som lyfter barn och elevers resultat har under snart fyra år utvecklat bedömarkompetensen och den formativa praktiken.
- Att Varberg placeras topp tio för andra året i rad, visar att vi håller i och ut i pågående processer, säger Maria Wirén, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Självklart är vi stolta över resultatet av undersökningen, och som alltid analyserar vi siffrorna i förhållande till uppsatta mål och strategier.
Lärarförbundets ranking speglar resultat och betyg från läsåret 2015/16. Varberg kommer, enligt Skolverkets statistik, vara bland de tjugofem bästa procenten av alla kommuner i landet också för 2016/17.

Ett av Lärarförbundets kriterier som förändrats jämfört med förra årets resultat, är att sjukfrånvaron ökat (Lärarförbundets medlemmar, reds. anmärkning). Varberg ligger dock under rikets snitt, men ser självklart att arbeta förebyggande är viktigt för att sänka talen.
- Vi tar till oss statistiken, och förstår att det kan finnas ett samband mellan sjukfrånvaro och resultat för en helhet, säger Elisabeth Svennerstål Jonsson. Med tanke på lärarbristen i landet är det viktigt att barn- och utbildningsförvaltningen tar ansvar för att fortsätta arbeta med frågan.

Analys och jämförelse över tid

Positivt resultat i rankingen är att antalet tjugoåringar i Varbergs kommun med grundläggande behörighet till högskolestudier ökar. I flera år har de kommunala skolorna medvetet arbetat i en modern arbetslivsorientering där det bland annat ingår att stärka elevers valkompetens för vidare studier och framtida yrkesval. Om satsningen fått effekt för elevers motivation för skolarbete och också bidragit till elevers förmåga att se den egna kunskapen som möjliggörare, återstår att se och för att kunna dra definitiva slutsatser.
- Det är viktigt att vi ser delar i relation till en helhet, menar Maria Wirén. Statistik betyder inte särskilt mycket utan analys, och mot slutet av året ska vi ha en sammanställning klar där vi i dialog med rektorer, utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete, analyserar framgångsfaktorer och utmaningar.

 

Topp tio i Sverige.

Så här rankade Lärarförbundet kommunerna i Halland.

Mer information om rankingen hittar du på Lärarförbundets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Martin Hassel & Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna