Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-11-03

Att förändra ett tankesätt hos pedagoger

På Lindbergs skola är det mycket fokus på läsning just nu. Alla lärare på skolan som undervisar i åk F-6 går eller har gått Läslyftet och de prövar ständigt nya arbetssätt i klassrummet.
- Jag reflekterar verkligen min undervisning nu, säger läraren Karin Tengvall.

Johanna Eklund och Karin Tengvall

Johanna Eklund och Karin Tengvall

Under läsåret 2017/2018 går de lärare som arbetar med de yngre eleverna på Lindbergs skola projektet Läslyftet. De träffas kontinuerligt för att fördjupa sina kunskaper i språk-, läs- och skrivutveckling.
- Vi träffas varje tisdag för att tillsammans läsa och fördjupa oss i olika texter och modeller, berättar läraren Johanna Eklund, som även är handledare i Läslyftet.
Kompetensutvecklingsinsatsen fick en bra början på skolan då eleverna fick ett oväntat besök.
- Vi hade fått till uppgift att förklara populärkulturens karaktärer och för att visa vad en karaktär är för något så kom Grodan, från böckerna om Grodan, på besök, berättar de.
Grodan fångade elevernas intresse direkt och de ville veta mer både om honom och vad en karaktär är för något.
- Syftet var att välja en karaktär, göra en tankekarta och sedan skriva berättelser om karaktären. Jag tror att de tyckte att det både var lärorikt och roligt, säger läraren Karin Tengvall.

Reflekterar undervisningen

Läslyftet handlar till stor del om att förändra ett tankesätt hos pedagogerna och de lärare som Pedagog Varberg träffar menar att de redan har utvecklats en hel del.
- När man sitter ner och arbetar kollegialt får man bekräftat att man gör mycket bra. Vi lär oss olika modeller och det har hänt att jag har känt att det är ju precis så här jag gör i min undervisning men jag har inte vetat att det varit en modell som redan fanns. Genom Läslyftet så hinner vi verkligen reflektera på vad vi gör och framför allt varför och det är jätteviktigt, menar Karin Tengvall.
- Styrkan i kollegialt lärande är att utveckla undervisningen tillsammans och fördjupa oss i hur och varför vi kan göra den bättre, menar Johanna Eklund. 

Alltid ett genomtänkt syfte

De båda lärarna använder sig av kunskapen de får via utvecklingsinsatsen i alla ämnen och de synliggör lärandet på ett annat sätt numera.
- Att diskutera och bearbeta texter får mycket tid i undervisningen idag. Vi arbetar med det mer medvetet tycker jag, vi ger inte bara ut en text utan vi har ett genomtänkt syfte med den, säger Karin Tengvall.
- Vi har även lärt oss nya tankesätt som gör att vår undervisning förändras, menar Johanna Eklund.
För Johanna Eklund, som är handledare, har projektet inneburit mycket. Förutom fördjupade kunskaper i språk-, läs- och skrivutveckling har hon lärt sig hur det är att leda en grupp.
- Det var lite läskigt i början att ha rollen som handledare men ju längre tid det går, desto tryggare känner jag mig och jag växer av det.
Om några veckor är det dags för läsveckor på skolan, då blir det ännu mer fokus på läsning.
- Läsveckorna brukar vara väldigt uppskattade och vem vet, kanske kommer en viss karaktär på besök igen, säger de.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna