Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-15

Att arbeta på Varbergs största förskola

Trygghet, glädje och förståelse. På Varbergs största förskola finns det åtta avdelningar och plats för 160 barn. Lite drygt ett år efter invigningen summerar pedagogerna tiden som gått samt blickar framåt mot nya utmaningar.
- Det finns många fördelar med att arbeta på en större förskola, säger förskolläraren Malin Andersson.

På Trönningebjärs arbetar 34 pedagoger.

På Trönningebjärs arbetar 34 pedagoger.

I juni 2016 invigdes Trönningebjärsvägens förskola, Varbergs största förskola. Om knappt två månader tar Bolmen, med sina tio avdelningar, över den rollen.
- Det kommer att byggas mer stora förskolor framöver, men det får inte gå för fort. Vi hade exempelvis önskat mer samarbete med arkitekten, det hoppas jag att andra nya förskolor får, säger förskolläraren Jessica Johansson.
- Sedan är det bra att det finns en mångfald bland förskolor i Varbergs kommun med både större och mindre förskolor, menar Pia Bjering, ateljérista.

Många är nyfika på förskolan

De sex förskollärarna som träffar Pedagog Varberg har alla arbetat på förskolan sedan starten. De får ofta frågor om hur det är att arbeta på en stor förskola. Många är nyfikna men de har även mött en del skeptiker som menar att den är allt för stor.
- Bästa sättet att få dem att förstå vår verksamhet är att bjuda in dem och låta dem se själva. Vi har även haft flera studiebesök sedan invigningen, det är många som är intresserade av vår förskola, menar Emma Larsson.
- Det är viktigt att poängtera att vårt pedagogiska uppdrag är likadant som på alla andra förskolor. Vi arbetar i mindre grupper på varje hemvist och har fokus på våra ledord. Samtidigt har barnen tillgång till många olika lärmiljöer och vi har alltid kollegor nära. Så fördelarna är många, säger Malin Andersson.
- Här på Trönningebjärsvägen arbetar vi i det lilla och tar hjälp av det stora, säger förskolechefen Anna Lena Åkerström.

Pedagogerna på förskolan vill ständigt utvecklas.

Pedagogerna på förskolan vill ständigt utvecklas.

Måste prioritera det kollegiala

Det kollegiala arbetet är viktigt på alla förskolor men enligt pedagogerna på Trönningebjärsvägens förskola är det nödvändigt att prioritera det kollegiala genom kommunikation, logistik och flexibilitet.
- Vi som arbetar här är öppna, lyhörda och flexibla och det måste man vara för att verksamheten ska fungera. För oss är det naturligt med förflyttningar mellan personalen och vi har en gemensam samsyn, menar Jessica Johansson.
De pratar mycket om förhållningssätt, hur betydelsefullt det är att alla vill utvecklas för att hela tiden skapa en så bra lärmiljö som möjligt.
- Förhållningssätt och barnsyn är något som vi ständigt diskuterar, menar Linda Johansson.

Totalt åtta avdelningar

På förskolan finns det fyra hemvister, med två avdelningar vardera, vilket gör att de kan arbeta i det lilla men samtligt ha tillgång till det stora.
- Det finns mycket samlad kompetens i det här huset. Här arbetar pedagoger som hela tiden vill utmanas och utvecklas, menar förskolechefen Anna Lena Åkerström.
- Man är aldrig ensam och det finns många kollegor att inspireras och lära sig av, säger Emma Larsson.

Veckans första dag är en pedagogisk måndag och det kollegiala lärandet står i fokus för all personal. Då planerar de både i grupper och i hela arbetslaget.
- Våra pedagogiska måndagar betyder mycket för oss. Då har vi pedagogiska forum och ser till att hålla dialoger levande, säger Camilla Alfredsson.

Vill förbättras och utvecklas

Att vara med och starta upp en helt ny förskola ser de alla som en stor positiv erfarenhet som gett dem mycket.
- Vi har fått prova oss fram, ibland måste man våga kasta sig ut i det okända, säger Emma Larsson.
När man är närmare 200 personer samlade i en byggnad så kan det bli en del logistik- och organisationsutmaningar.
- Vi tar lärdomar av hela resan och utvärderar ständigt vår verksamhet. Det gör att vi förbättras och utvecklas. Till den här terminen har vi exempelvis organiserat om bland avdelningar och personal, detta för att barn och vårdnadshavare ska få uppleva större trygghet och kontinuitet. Det här är en spännande, utmanande och intressant arbetsplats, säger Malin Andersson.

 

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna