Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-20

Återvinning och återbruk gav samarbete och engagemang

När Vega fritidshem på Bockstensskolan funderade över hur återvinning kunde konkretiseras för eleverna på ett kreativt sätt poppade idén om återbruk upp. Genom att kombinera teknik och nutidshistoria gjorde eleverna en kunskapsresa bland diabildshållare och bergsprängare.

Christoffer Eriksson, Caroline Mollet och Malin Mickelsten.

Christoffer Eriksson, Caroline Mollet och Malin Mickelsten.

Under tre veckor har fritidshemmet Vega fokuserat på teknikåtervinning. Kasserade teknikprylar vars bäst före datum passerat blir till nya prylar efter elevers kreativa samarbete. En bergsprängare från nittiotalets början blir en bil. Två diabildshållare omvandlas till en drönare och en konservburk blir ett förstoringsglas att titta på småkryp och annat genom efter att glas, burk och tejp monterats ihop.

Fritidspedagogerna Caroline Mollet, Christoffer Eriksson och Malin Mickelsten berättar att teknik, historia och samhällskunskap kopplats samman i en lärprocess med tydlig förankring i läroplanen. Lokaler att arbeta i valdes med omsorg så att lärmiljön skulle bidra till lärande, och ge effekt för processens utfall.
- Ja, vi pratade om att vara i slöjdsalen, men kom fram till att eleverna behöver få möjlighet att visa att de kan hantera verktyg på vanliga bord så vi valde att stanna kvar på Vega, säger Malin Mickelsten. Lärmiljön anpassades och det blev fritt fram att med nyfikenhet och kreativitet bända, bryta och ta ifrån tårna för att skruva isär olika saker.

Gissa prylen – decenniers teknik väcker nyfikenhet

Pedagogerna har tillsammans utarbetat innehåll i arbetsområdet. Strukturen har varit tydlig och pedagogerna har varit delaktiga i varje steg, vilket lett till att samarbete och kamratrespons i elevgruppen föll sig naturligt. Pedagogerna var noga med att sätta en tidsram för arbetet, och har haft en analog nedräkning dag för dag mot deadline och vernissage av elevernas arbete.
- Tre veckor visade sig vara en väl avvägd tid och elevernas intresse hölls levande, säger Caroline Mollet. Olika delmoment möjliggjorde ny kunskap och nya lärdomar, inte minst när vi gjorde en övning som kallades ”gissa prylen”. Vilken funktion diabildshållarna haft var en svår nöt att knäcka för eleverna.

Dagens teknik skiljer sig markant från teknik vi använde för två decennier sedan. Stationära datorer har blivit mindre, plattare och betydligt lättare. En del teknik används inte längre generellt, varför en bergsprängare med kassettdäck fick eleverna att vara hands-on och vrida och vända på prylarna. Att många av sakerna för många elever var okända, väckte en nyfikenhet kring funktion.
- Vi har aldrig tidigare upplevt liknande respons och engagemang från eleverna. Möjligheten att meka med verkliga produkter blev en intresseväckare, både för killarna och tjejerna, säger Malin Mickelsten. Dagens teknikprylar är ju så sammansatta att det är svårt för små fingrar att rent motoriskt pilla isär dem.

Miljömedvetenhet och omsorg om vår värld

Att bekanta sig med olika typer av material och hur de sorteras är som att pussla. Rätt del på rätt plats och det blir bra för helheten. Källsortering och återvinning har elever generellt god uppfattning om och just Bockstensskolan har dessutom VIVAB som SKAL-företag där en av aktiviteterna är att sortera rätt samt lära om betydelsen av återvinning.
- Miljömedvetenhet är så självklart för eleverna. De förstår att vi måste ta hand om det vi slänger, se till att det går att återvinna material och också återbruka med lite justeringar, säger Caroline Mollet. Att se hur elever använder kunskaper om källsortering för att återvinning och uppfinner nya användningsområden för kasserade prylar är riktigt häftigt att uppleva. 

Eleverna har samarbetat och också visat förmåga att ta ansvar för sitt lärande genom att växla mellan grupper där de såg något spännande. De har givit varandra respons, och pushat varandra att tänka lite till och ännu mer innovativt. Stämningen har varit mycket god i elevgruppen där eget arbete, arbete i par och i grupper har varit okej att välja.
- Elever som inte tidigare lekt tillsammans, satte sig bredvid varandra tack vare ett gemensamt intresse för en viss sak, säger Christoffer Eriksson. Vi som pedagoger behöver inte alltid förstå precis vartenda kretslopp i en teknisk pryl för att kunna jobba med det med eleverna. Vi lär oss tillsammans under processens gång.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna