Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-07-02

Ansvarig utgivare har sommarordet!

Västkustens mest kreativa ettåring, Pedagog Varberg, har ett lärorikt första ”lajvår” att se tillbaka på. Sakta och säkert ökar kännedomen om sajten. Tips till den redaktionella gruppen om uppslag att skriva om blir fler och fler och den uppsökande verksamheten skapar bredd i artiklar och reportage.
- Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidrar till innehåll på Pedagog Varberg, säger ansvarig utgivare och utvecklingschef Maria Wirén.

Den 10 mars 2017 lanserades Pedagog Varberg. På ettårsdagen visade övergripande statistik att antal följare ökat markant, och att artiklar, reportage och filmer som publiceras tillfredsställande når ut till målgrupper.
- Vi har speglat samtliga skolformer som barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för, men inte alla enskilda enheter. Där har vi ett utvecklingsområde inför nästa läsår, säger Maria Wirén. En annan tanke om hur vi kan förbättra Pedagog Varberg ytterligare är möjligheten att koppla bloggare till sajten. Där kan vi lära av hur andra pedagogsajter i landet gör och hur det stärker målsättningar med den digitala plattformen.

Speglar pågående utvecklingsprocesser

Precis som under 2017 är det de pågående utvecklingsprocesser som i första hand speglats under året. De kompetenshöjande insatserna i verksamheten har presenterats, med en hook om hur pedagoger, lärare och rektorer upplever fortbildningen och på vilket sätt de ser att använda det de lär i den löpande praktiken. 
- Vi har pratat en del under året kring sätt att problematisera texterna på Pedagog Varberg. Vi vill inte framstå som om allt är ”klappat och klart” och att en bestämd form hittats, utan utmana oss i att också ha mod att vända och vrida på det vi skriver om så att den lärande organisationen också inkluderar Pedagog Varberg, förklarar Maria Wirén.
En av målsättningarna för Pedagog Varberg är att skapa intern stolthet. Tolkat utifrån kommentarer till olika texter anser den redaktionella gruppen för Pedagog Varberg att målsättningen är relevant. Positiva tillrop, lajks och delningar är frekventa, inte minst till reportageserien #SkickaVidare som lanserades i samband med sajtens ettårsdag.
Reportageserien bidrar med inblick i olika medarbetares vardag och har fått mycket positiv respons i och utanför den egna organisationen.
- Dessutom har vi inspirerat andra pedagogsajter att också producera #SkickaVidare. Det är ju spännande utifrån perspektivet hur Pedagog Varberg når omvärlden, säger Maria Wirén stolt. 

Repriseringar av texter

Maria Wirén och den redaktionella gruppen för Pedagog Varberg önskar nu en trivsam sommar, och tackar för tips och kommentarer. Under juli månad kommer repriseringar av texter att länkas till för att hålla sajten igång och ge möjlighet att ”läsa ifatt”. Ett samlat inlägg på plattformen kommer att innehålla olika exempel på vad som speglats under året.
- Tack alla som bidrar till att göra Pedagog Varberg till en knutpunkt för intern och extern information och kommunikation, avslutar Maria Wirén. Det är i möten och samtal om kunskap och lärande, trygghet och trivsel, vi skapar en likvärdig skola för varje barn och varenda elev.   


Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna