Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-04

"ÄDK är en viktig pusselbit för lärares lärande"

Pedagog Varberg tog rygg på skolledare från tre team i samband med en lunchrast för att lyssna in hur rektors arbete involveras i processen ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium. Det blev en tydlig pedagogisk lunch, både bokstavligt och bildligt.

Rektorer diskuterar ÄDK.

Rektorer diskuterar ÄDK.

Förra veckan kunde vi läsa om de team som nu i höst startade upp ÄDK och ta del av lärares förväntningar inför processens innehåll och utfall. Fortbildningens syfte är att förfina undervisningen, och för pedagoger upplevs satsningen hand i handske utifrån undervisningsuppdraget och det pedagogiska ledarskapet. Men för en skolledare, det vill säga rektor, är satsningen lika självklar då? Pedagog Varberg ställde nyfikna frågor och fick skarpa svar. 

Utvecklingsområden prioriteras

Att inte alla skolor ska delta i alla utvecklingsprocesser samtidigt, har varit en given förutsättning sedan det kommunövergripande arbetet påbörjades 2014. Över en treårsperiod har verksamheterna möjlighet att själva planera för vilka utvecklingsområden som ska prioriteras i tid. Såväl rektorernas som pedagogernas delaktighet i att göra verkstad av den lokala utvecklingsplanen, har borgat för engagemang och höga förväntningar. 
- Jag har väntat på att få starta upp ÄDK ett helt år, säger Ingela Wiss Altinell, rektor för åk 4-6 på Hagaskolan. Vi valde att prioritera den interna organisationen förra läsåret men i år kan vi gå all in!

Förberedelserna för att lärare ska kunna delta i exempelvis ÄDK och uppleva meningsfullhet är rektors ansvar. Därför krävs det att som Ingela Wiss Altinell ha mod att prioritera. Något rektor Anna Herting också lyfter fram som viktig parameter för hållbar skolutveckling.
- Vi valde också att fortsätta det pågående utvecklingsarbete på skolan, och låta exempelvis processen med betyg och bedömning få sätta sig. ÄDK kommer att förstärka den riktningen, och blir en viktig pusselbit för lärare i deras lärande.

Tydliggör fokus

En bärbar dator står uppfälld och igång på bordet. Mellan rektorerna skickas saltkar och vinäger medan dialog kring indelning av grupper och tider för ämneslärarmöten i ÄDK synkas med respektive skolas scheman.
- ÄDK tydliggör vad läraren bör fokuserar på i undervisningen och vad som ger förutsättningar för en högre kvalitet i undervisning, samt att vi får verktyg att möta eleven där hen befinner sig i sitt lärande, menar Stefan Allert, rektor för Bosgårdsskolans åk 6-9.

När Pedagog Varberg lyssnar på samtalet, tycks rektorerna ha järnkoll på upplägg och också innehåll. På rektorsmöten, i temamöten och via fortbildning med forskaren Henrik Hansson som leder arbetet med ÄDK i Varberg, har rektorerna skaffat kunskap som ger trygghet i det egna pedagogiska ledarskapet att driva och uppmuntra processen.
- Detta är inte en någon ny riktning, utan en fördjupning och förstärkning i det pågående utvecklingsarbetet vi har i Varberg, säger Birgitta Therén, vars rektorsuppdrag är åk F-5 och Fritidshem på Bosgårdsskolan. Det är viktigt att kommunicera det, så att inte känslan av ”en sak till” uppstår. ÄDK är en fördjupning för en formativ praktik.

Synligt erfarenhetsutbyte

Det råder ingen tvekan om att ÄDK upplevs relevant för såväl rektorerna som lärarnas kärnuppdrag; att arbeta för elevers lärande. Att det kollegiala lärandet dessutom realiseras och systematiseras, ger mervärde, menar Charlotta Hannerfors, Ankarskolans rektor för åk 6-9.
- Vi hade kunnat driva processen på den egna skolan, säger hon. Men tack vare att skolteamen samarbetar blir också erfarenhetsutbyte synligt. Likvärdigheten mellan skolor och team ökar, och ämneslärarna erbjuds en gruppdynamik med lämpligt antal ämneslärare i ett kollegialt och ämnesdidaktiskt kollegium.

 

Viktoria Struxsjö
 

ikon

Senaste nyheterna