Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-11-07

Ny på jobbet: Verksamhetschef värnar vinnande vetande

Efter 21 år i Mölndal som förskollärare, rektor och verksamhetschef, valde Johan Berntsson att släppa jobbtrygghet och arbetsrutiner för nya utmaningar i Varbergs kommunala grundskoleverksamhet. Idag gör han sin femte dag på egna ben på nya jobbet.
- För att inte stagnera i ledarskapet kom Varberg som en fantastisk utmaning där jag kan lära mig mycket, säger Johan Berntsson.

Johan Berntsson smygstartade sin tjänstgöring genom att under oktober månad skugga kollegan Joachim Wadström, också han verksamhetschef för grundskolan. Redan första dagen som skugga mötte Johan Berntsson BUN, barn- och utbildningsnämnden. Mål och betyg, med fokus på kunskap, stod på dagordningen och från start fick han inblick i hur pågående strategier faller in i grundskolornas arbete.
- Jag har haft koll på Varbergs utveckling de senaste åren och följt satsningarna som görs med intresse. Här finns ett så genomtänkt och medvetet sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete att när chansen att få vara en del i det arbetet dök upp, var det självklart att greppa möjligheten.

Engagemang och dedikation

Under månaden som Johan Berntsson skuggat sin kollega har han mött verksamheten i bland annat den årligen återkommande kvalitetsdialogen. Han upplever en rektorsgrupp med mycket vilja och att ledningsgruppen, där han själv från 1 november ingår, skapat förutsättningar för att bland annat rektorers engagemang för utveckling fångats upp.

- På kansliet, där jag har min arbetsplats, finns stödfunktioner med uppdrag att stötta verksamheten i pågående arbete och jag upplever att alla gör det med stor dedikation. 
Kommande månader ser Johan Berntsson fram emot att möta ”sina” rektorer, och lära känna den rektorsgrupp han närmast ska samarbeta med. Han tänker att det är viktigt att skapa goda relationer och bygga förtroende, så att han och rektorerna kan jobba nära varandra med en samsyn av det som förväntas av dem.
- Jag kommer främst att arbeta mot teamen i norr. Sedan har jag ett övergripande samordningsansvar för förskoleklass, fritidshem och låg-och mellanstadierna i hela kommunen. Det innebär att jag kommer att träffa rektorer i olika forum.

Långsiktighet i det som görs

Redan efter en månad har Johan Berntsson identifierat framgångsfaktorer för Varbergs kommunala skolverksamhet. En av dem är samarbetet med den lokala politiken.
- Varberg har förmåga att skapa helheter genom att vara tydlig i samverkan och i sitt arbete med politiken, menar han. Politiken har skickliggjorts och det har lett till att man inte hoppar från tuva till tuva och verksamheten har således en långsiktighet i det som görs.

Pedagog Varberg hälsar Johan Berntsson välkommen till barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna