Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-20

Ny på jobbet: Rektorer med ledarskap och skolutveckling i siktet!

De är båda lärare med goda och positiva erfarenheter av att undervisa, lotsa och leda elever, och de bär båda på ett driv för skolutveckling och ledarskap. Tillsammans har de över ett kvarts sekel erfarenhet av skola. Nu tar de steget in i uppdrag som rektorer i grundskolan.

Elin Andersson och Katrine Pettersson

Elin Andersson och Katrine Pettersson

Vilka vägar ett yrkesliv tar, är för många av oss oförutsägbart. För Elin Johansson och Katrine Pettersson var kanske inte rektorsjobbet det de såg komma när de lyfte examensbevisen efter avslutat lärarutbildning. Men med år kommer erfarenhet, kunskap och också
motivation att utmana sig själv i den egna professionen. Och det är en av de gemensamma nämnarna för de nyanställda rektorerna.
- Jag är legitimerad lärare i Sv/SO för åk 4-9, och hade förmånen att på Lindbergs skola arbeta som förstelärare, och senare ledningsresurs, berättar Elin Johansson, rektor för Bläshammar skola sedan i augusti. Steget till rektor upplevdes inte så stort efter, eftersom jag då hade fått en inblick i vad det innebar att vara just rektor.

Arbeta prestigelöst

Valet att ta klivet, bottnade delvis i möjligheter att göra karriär för Elin Johanssons del. Efter en månad på posten som rektor, är viljan att utveckla sitt ledarskap än mer tydligt. Att ett recept för framgångsrikt ledarskap är att arbeta prestigelöst, menar Elin Johansson är A och O.
- Jag är fullt medveten om att jag inte kan allt som uppdraget innehåller, men när jag dag för dag lär mig mer, kan agera så som medarbetare förväntar sig, då är det riktigt roligt att vara rektor.
Mångfalden av frågor och förväntningar en rektor kan ställas inför är intressant. Hur spolar man avloppsrör?, På vilket sätt ljudanpassas lokaler bäst? och Hur behöver vi anpassa verksamheten utifrån yttre förutsättningar så som skolbussarnas tider?, är några exempel som Elin Johansson berättar. Med ett engagerat leende.

Får människor att utvecklas

Katrine Pettersson är legitimerad gymnasielärare i engelska och svenska. När hon fick möjlighet att på Peder Skrivares skola arbeta med entreprenörskap i utbildning, fick hon upp ögonen för de egna förmågorna.
- Jag upplever att jag är bra på att få människor att utvecklas och se sin potential. Under åren med UF, Ung företagsamhet, såg jag mina egna förmågor och kompetenser i att handleda, stötta och vara ett bollplank, säger Katrine Pettersson, som i slutet av oktober tillträder som rektor för Spannarp skola, Sibbarp skola och fritidshemmet på Bosgårdsskolan.

Morgondagens ledare

Parallellt med att Katrine Pettersson avslutar tjänstgöring som lärare, deltar hon i rekryteringsprogrammet för chefer i Varbergs kommun; Morgondagens ledare. Även om man inte kan utbilda sig till chef, menar Katrine Pettersson att programmet ger en god inblick i vad det innebär att arbeta som chef.
- Jag får inblick i chefskapet, tar del av en verktygslåda och via min mentor Christina Josefsson, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, får jag se hur teori och praktik möts.
Katrine Pettersson avslutar programmet i oktober, kliver in i rektorsuppdraget drygt en månad senare, och därefter kanske det kan bli aktuellt att redan i vår påbörja den treåriga nationella rektorsutbildningen. Förväntningarna inför de nya utmaningarna hon står inför är höga. Att det mellan rektorskollegor i teamet ska finnas ett kollegialt lärande, har hon beskrivit som förväntan genom hela anställningsprocessen.
- Redan under intervjun berättade jag att teamarbete är viktigt för mig, och att jag prioriterar ett kollegialt lärande också mellan oss rektorer. Det är utvecklingsmöjligheterna som är i fokus och jag ser så fram emot att få börja!

Viktoria Struxsjö
 

ikon

Senaste nyheterna