Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-07

Inblick: Påskbergsskolan

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

Trippelt nära

Mitt i Varbergs centralort, i ett område med närhet till naturområden, hav och stadskärnans breda möjligheter, finns Påskbergsskolan. Annefrid Svenningsson, en av skolans två rektorer, beskriver läge och verksamhet med tre ord: 
- Centrumnära, havsnära och elevnära.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till er skola?

- Vårt arbete på Påskbergsskolan utgår med eleven i fokus. På Påskbergsskolan arbetar vi med skolutveckling baserat på forskning utifrån och med förbättringsprocesser utifrån elevernas olika behov.
- Varje vecka träffas ämneslärare två timmar för att arbeta med ämnesdidaktiskt kollegium som grundar sig i variationsteorin. Ett kollegialt lärande som vi tror förändrar undervisningen för att kunna möta alla elever i sitt lärande.

Bjud på en sammanfattande inblick i läsåret 2018/19. Vad är på gång?

- Efter att läsåret 17/18 bestått av mycket fortbildning och kompetensutveckling på olika områden, ÄDK, betyg- och bedömning med Anna Karlefjärd, fördjupning i programmering mm, ska vi nu samla alla nya kunskaper och omsätta till praktiskt arbete i vår vardag. Med ny kunskap ska vi ta klivet in i att arbeta med öppna lektioner på vår skola.

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typiskt er skola” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- På Påskbergsskolan är vi stolta över alla våra elever. Vi arbetar efter visionen att vår skola präglas av allas lika värde, delaktighet och möjlighet att växa. Vi har ett starkt elevhälsoteam som arbetar verksamhetsnära men är även delaktiga på organisationsnivå. Utmaningar möter vi tillsammans och bidrar med kompetens utifrån våra olika professioner.
- Vi arbetar för att skapa en ”vi”-känsla, något som måste göras aktivt på en stor skola som vår. Varje vecka träffas vi som kan och vill på ett gympa-pass, eller så väljer man den gemensamma fikastunden då vi bjuder på hälsofralla. Vi möter alltid varandra med ett ”Hej” så att bästa möjliga möte för lärande blir ett aktivt verktyg, inte bara en vacker formulering.

Lediga tjänster på Påskbergsskolan.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna