Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-04

Inblick: Lindbergs skola

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via rappa ”frågor-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

Lugnt och vackert

Lindbergs skola är en F-9 skola med drygt 340 elever. Skolan ligger strax öster om Varberg, är en tätortsnära skola och ingår i team Nordväst. Monica Randelid, en av två rektorer på skolan, beskriver enhetens omgivning med blomstrande ord:
- Lugn, vacker och ändamålsenlig miljö - både ute och inne med närhet till centrum!

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till er skola?

 - Målmedvetet, utvecklingsfokus och samarbete med en god värdegrund som främjar alla elevers lärande. Våra medarbetare har hög ämnesbehörighet i alla ämnen åk F-9, och vi har ett gott bemötande av varandra i personalgruppen, och till elever.

Bjud på en sammanfattande inblick i läsår 2018/19. Vad är på gång?

- Ämnesdidaktiskt kollegium med öppna lektioner, läslyft, främjande och förebyggande arbete genom systematisk screening för att upptäcka och stödja elever.

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typiskt er skola – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- Lindbergs skola präglas av att vi arbetar nära eleverna både på lektioner och raster. Vi har ett ständigt utvecklingsfokus i ett klimat där alla får vara den man är där man är! Vår vision är Lindbergs skola- en skola i framkant i en digital lärmiljö vilken vi upplever fungerar väl i samspel med Varbergs kommuns övergripande vision. 

Lediga tjänster på Lindbergs skola.

Viktoria Struxsjö
 

ikon

Senaste nyheterna