Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-09

Inblick: Bläshammar skola

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

Strax utanför centralorten, i ett område där det byggs intensivt, är Bläshammar skola placerad, etablerad och omtyckt. En skola som från hösten 2017 är en F-5-skola där pedagogerna, lärarna och skolledning tillsammans driver skolutveckling i framkant.
- Vi är en skola som satsar på utveckling av undervisningen med syfte att kunna tillämpa bästa möjliga lärande utifrån varje elevs unika förmåga, säger rektor Elin Johansson.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till er skola?

- Det som karaktäriserar Bläshammar skola sett ur ett pedagogiskt perspektiv är främst vårt arbete med ÄDK, vårt formativa förhållningssätt och vårt arbete med att utvärdera och utveckla undervisningen genom kollegialt lärande.

- Bläshammar skola är en skola för alla, en skola som lägger grunden för ett livslångt lärande. Genom ett gemensamt värdegrundsarbete, kollegialt lärande och ett gemensamt tänk som genomsyrar verksamheten skapar vi en skola där alla är lika värda.

Bjud på en sammanfattande inblick i läsåret 2018/19. Vad är på gång?

- En ny skolgård som planeras vara färdig till sommaren, ett spännande arbete med rast-utveckling, fortsatt arbete med inkluderande klassrum/en lärmiljö för alla samt utökad digitalisering för år 1.

- Utöver detta kommer vi att fortsätta vårt utvecklingsarbete för att öka elevernas lärande i ÄDK, utveckla det kollegiala lärandet genom införandet av egna öppna lektioner där vi gemensamt granskar, utvärderar och diskuterar hur undervisningen kan utvecklas. Vi kommer också att fortsätta arbetet med lekutveckling och implementeringen av läroplanen på fritidshemmet. Det är alltså mycket spännande på gång och du är välkommen att delta i vårt arbete för att skapa bästa möjliga möte för lärande!

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typiskt er skola” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- En skola som strävar efter att vara i framkant i det formativa förhållningssättet, genom att fortsätta analysera och utveckla elevernas lärande, utifrån alla elevers unika förmågor. Vårt motto är Alla är vi lika värda och alla är vi olika.

Lediga tjänster på Bläshammar skola.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna