Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-11-09

Dag för att uppdatera, upplysa och uppmuntra lärarstudenter

Syftet är att praktik och teori ska mötas för att skapa en givande dag för studenterna. Årets VFU-områdesdag har fokus på konflikthantering och flexibel lärmiljö.
- Det här är ett lyft från förra året, dagen känns aktuell och relevant, säger lärarstudenten Malin Bengtsson.

Malin, Maria, Karin, Bodil och Therése.

Malin, Maria, Karin, Bodil och Therése.

Varje höst bjuder Varbergs kommun in blivande förskollärare och lärare till en heldag för att ge en inblick i pågående verksamhet. Dagens innehåll har studenterna uttryckt ett behov av och på schemat står konflikthantering, flexibel lärmiljö och kollegialt lärande.
- Förra året var vi missnöjda med dagen, föreläsningarna kändes inte alls relevanta för oss. Men ansvariga har tagit till sig våra synpunkter och gjort det mycket bättre i år, säger lärarstudenten Therése Brag.
De som planerat dagen är Bodil Demred, VFU-samordnare, och Karin Ek, VFU-ansvarig. Tillsammans är de länken mellan högskolor/universitet och Varbergs kommun.
- Vi kvalitetssäkrar VFU:n och försöker göra VFU-dagen så givande som möjligt för eleverna, menar Karin Ek.

Behov av specifierat innehåll

Att dagen ska vara meningsfull och aktuell för studenterna är en självklarhet. I år har studenterna därför varit mer delaktiga i val av föreläsare och även delats in i grupper utifrån inriktining i lärarutbildningen.
- Är innehållet för brett så blir det varken viktigt eller nära. För första gången så har vi valt att dela in studenterna, lärare för sig och förskollärare för sig, så att föreläsningarna blir mer specificerade och fördjupade, menar Bodil Demred.
Förhoppningen är att studenterna ska ta med sig ny kunskap från dagen och att Varbergs kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 
- Jag hoppas att de känner att VFU-dagen är meningsfull och att de får nya verktyg, kunskaper och reflektioner att ta med sig härifrån, säger Karin Ek.

Sara Kjellgren och Emma Larsson

Sara Kjellgren och Emma Larsson

Ett bra upplägg

Dagen är uppdelad i två pass. Innehållet i föreläsningarna har sitt tilltal mot studenternas respektive utbildning och studenterna är positiva.
- Jättebra upplägg. Det känns som att föreläsningarna är riktade till oss i år, säger Maria Berntsson.
- Sådana här dagar behövs. Vi behöver bli påminda och diskutera vissa frågor med jämna mellanrum, säger Malin Bengtsson.
En förbättringssynpunkt som Pedagog Varberg får under dagen är att mer kunskap om hur det faktiskt är att arbeta i kommunen önskas. Årets VFU-dag kommer att utvärderas men de blivande förskollärarna Emma Larsson och Sara Kjellgren är redan nu överens om dagens höjdpunkt.
- Det var Boo Larssons (tidigare speciallärare i kommunen reds. anm.) föreläsning om konflikthantering, han fick oss verkligen att tänka till. Föreläsningen innehöll goda exempel på hur lätt det är att bara följa strömmen. Vi lärde oss mycket där, säger de.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna