Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-05-29

Win-win när elever samarbetar med SKAL-företag

Under maj månad genomförde åk 9 på Lindbergs skola ett arbetsområde i teknik i samarbete med skolans SKAL-företag Derome AB. I processen bidrog eleverna med idéer skissade i ritprogrammet SketchUp som företaget sedan kan inspireras av då ett nytt bostadsområde ska anläggas.
- Eleverna fick en del av marken tilldelad sig och uppgifterna var att skissa upp och rita bostadsområden, detaljerade hus och ha ett hållbarhetsperspektiv som en röd tråd, berättar läraren Therese Noborg.

Lisa Nord Svahn och Markus Johansson

Syftet med processen har dels varit att driva elevernas kunskaper till en djupare nivå, dels att arbeta med en verklig mottagare av elevernas kunskaper. Idén till samarbetet med SKAL-företaget uppstod när Therese Noborg funderade över vad hon behövde fokusera undervisningen på så att centralt innehåll och kunskapskrav gick hand i handske och dessutom formades på ett sätt så att närmiljön inkluderades.
- Ett område i närheten av vår skola ska bebyggas med många nya bostäder, och bland annat en stadsdelspark, säger Therese Noborg. Eftersom platsen, som just nu har arbetsnamnet Göinge by, ligger i skolans närmiljö, blev det såväl praktiskt som relevant att jobba med just detta objektet.

SKAL-företag som verklig mottagare

Då Derome AB är Lindbergs skolas SKAL-företag föll det sig naturligt att höra om de hade möjlighet att vara delaktiga i elevernas arbetsprocess. Företaget tackade ja och såg mycket positivt på samarbetet. Markus Johansson, projektutvecklare och Lisa Nord Svahn, marknadschef på Mark och Bostad beskriver hur de upplevde processen:
- Först och främst vill vi säga att vi tycker att detta var ett mycket bra initiativ! Våra förväntningar var att få nya idéer och inspiration från en väldigt viktig generation för oss och det var precis det vi också fick.

Markus Johansson och Lisa Nord Svahn presenterade företaget för eleverna och hade inför sitt besök i klassen fått frågor att besvara från eleverna. Bland annat var eleverna nyfikna på hur en byggprocess, från markinköp till att någon flyttar in, går till. De ville även veta hur företaget arbetar med hållbar utveckling, såväl social- och miljömässig hållbarhet som ekonomisk.

Samarbete är win-win

Eleverna har arbetat i grupp, använt CromeBooks där de kunde arbeta med programmet SketchUp, vilket de inte kan i iPads, och studerat planprogrammet för Göinge By.
- Processen har inneburit en hel del frustration för eleverna, säger Therese Noborg och ser lite finurlig ut. Framförallt var det en utmaning i att lära sig använda SketchUp för att kunna leverera uppdraget till Derome. Jag har hela tiden lyssnat in elevernas frustration, och jag vet nu att känslorna varit ett utryck för deras lärande, vilket självklart är ett mål – att elever lär!

Therese Noborg berättar vidare att ett av målen har varit att eleverna också ska lära av varandra, och att de ska se sambandet att det som görs i skolan är viktigt på riktigt samt att elever kan skapa värde för någon utanför skolan med det som studeras och genomförs.
- Det är en win-win när samarbete skola-omvärld kan fungera så här! Att arbeta på det här viset, med verklig mottagare, leder till att eleverna presterar bättre och får bättre resultat, men det är egentligen inte bara det som är intressant. Det ger även helt andra effekter. Eleverna lär sig ta eget ansvar, får bättre självförtroende och blir mer medvetna om sitt eget kunnande.

Också Markus Johansson och Lisa Nord Svahn såg win-win i samarbetet med niorna på Lindbergs skola. De var imponerade över elevernas engagemang för uppgiften och hur eleverna tänkte in flera olika delar av en byggprocess för bästa, hållbara resultat.
- Eleverna visade upp fina skisser och deras tankar kring utformningen var mycket bra. De tänker hållbarhet och helhet på ett imponerande sätt, och vi fick se allt ifrån lekplatser till snygga designade villor och flerbostadshus med solpaneler. Superbra bra jobbat av både elever och lärare!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna