Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-04-02

Vi söker fler modersmålslärare

Varberg växer och förskole- och grundskoleförvaltningen söker fler medarbetare. Just nu finns det 16 modersmålstjänster att söka i kommunen.
- Modersmålslärare fungerar som en viktig brygga mellan elev och lärare och mellan skolan och hemmet, säger Amanuel Afewerki, modersmålslärare i tigrinja.

Amanuel Afewerki och Mehreme Gubetini

Amanuel Afewerki och Mehreme Gubetini

Enhet flerspråkighet är en verksamhet bestående av ett stort arbetslag med cirka 45 lärare som studiehandleder/undervisar 800 flerspråkiga barn och elever, på 24 olika språk och på de flesta förskolor och skolor i kommunen.
- Det är en av flera fördelar med vårt yrke. Vi träffar många olika barn och elever, i olika åldrar och i olika verksamheter. På förmiddagen kan jag vara språkstöd för ett barn på förskolan för att sedan, på eftermiddagen, undervisa gymnasieelever i deras modersmål. Det är verkligen varierat, berättar Mehreme Gubetini, modersmålslärare i albanska.
De som har titeln modersmålslärare kan arbeta som språkstöd i förskolan, studiehandledare under lektionstid i grundskolan eller på gymnasiet, modersmålslärare för studiehandledning på modersmålet och med kartläggning. En del arbetar med några av dessa, andra med allt.
- Jag arbetar med allt. En dag i veckan arbetar jag med kartläggning av nyanlända elevers skolbakgrund och de andra dagarna arbetar jag ute i verksamheten, berättar Amanuel Afewerki.

På rätt plats

Mehreme Gubetini är utbildad lärare i sitt hemland Kosovo och för henne var det en självklarhet att det var modersmålslärare hon skulle arbeta som, när hon kom till Sverige. Nu har hon arbetat som modersmålslärare i 14 år och stortrivs.
- Det allra bästa är mötet med eleverna. Att jag får vara en del av deras liv. När jag ser dem lyckas med något så blir jag både stolt och lycklig samtidigt som jag ser deras självförtroende växa, säger hon.
Amanuel Afewerki är utbildad Marinbiolog i Eritrea, men redan efter ett år i Sverige började han arbeta som modersmålslärare.
- Jag känner att jag är på rätt plats. Jag vet att eleverna hade haft det riktigt svårt utan oss, och även lärarna såklart. Jag försöker ge eleverna trygghet, hopp och kunskap och läraren tid. Vi samarbetar mycket med lärarna och det är jätteviktigt. Vi fungerar som en bro mellan elever och lärare och även mellan vårdnadshavare och lärare, säger han.
Just nu undervisar de båda flera elever på distans och de förbereder sig för att det kan bli ännu fler.
- Det är en utmaning att undervisa via en skärm, det verkliga mötet är viktigt. Men vi gör vårt bästa för eleverna och lyssnar in deras behov. Idag på vår konferenstid har vi gått igenom Meet, berättar de.

Många elever i kö

Varbergs kommunala skolor har gemensamma strategier och processer med syfte att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar för kunskap, inkludering och välmående som ökar motivationen för lärande. Modersmålslärarna ansvarar, tillsammans med berörda medarbetare, för elevernas fortsatta språkutveckling och måluppfyllelse där ett lösningsfokuserat och självständigt arbetssätt i arbetslaget är en förutsättning för en framgångsrik lärandemiljö.
- Kollegialt utbyte, öppenhet, respekt och ansvar är enhet flerspråkighets gemensamma värderingar. Enheten erbjuder en arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, kollegialt stöd och en egen mentor, berättar Lars Gunnar Forslund, chef för enhet flerspråkighet. Vi har många barn och elever i kö och vi hoppas såklart kunna ge dem som önskar stöd och undervisning på sitt modersmål.
- Modersmålslärarna har ett väldigt viktigt arbete. De är otroligt betydelsefulla för barnen och eleverna, de lägger grunden och ger en bra start i ett nytt samhälle för många. De är även viktiga för integrationen och fungerar som en brygga mellan hemmet och skolan och även mellan deras dåtid och nutid, menar Sabine Kohn, utvecklingsstrateg på enhet flerspråkighet.

I några dagar till ligger de 16 tjänsterna Öppnas i nytt fönster. ute och de båda modersmålslärarna uppmanar alla de som har det aktuella språket som modersmål samt erfarenhet av undervisning att söka.
- Jag känner att jag gör något bra, varje dag. Jag har full möjlighet att utveckla min omgivning samtidigt som jag själv utvecklas, säger Mehreme Gubetini.
- Nu förstår jag hur viktig den här enheten är. Vi måste göra rätt för barnen och eleverna så att de gör rätt sedan. Vi är förebilder och måste visa dem vilka möjligheter de har, säger Amanuel Afewerki.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna