Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-13

Verktyg för att utveckla sin praktik

Just nu pågår en fortbildning i kommunen med syfte att lärare ska utveckla praktiken i klassrummet genom att använda video.
- Det är en teknisk och emotionell utmaning i början men vinsten blir en realistisk bild av verkligheten, menar kursledaren Bo Nurmi.

Bo Nurmi

Bo Nurmi

Att använda video som verktyg för att utveckla undervisningen i klassrummet blir allt vanligare.  Ankarskolan och Påskbergsskolan är först ut i kommunen med att få fortbildning i videohandledning. Tanken är att video ska användas för att i det kollegiala lärandet skapa underlag för analys och lärande.
- Video är bara ett av många verktyg men det ger bra resultat. Det ger en möjlighet att få syn på sådant som man själv inte kan identifiera. Det blir konkret, menar kursledaren Bo Nurmi.
Han arbetar som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningspsykologi på Högskolan i Halmstad och leder fortbildningstillfällena under året.
- Syftet är att lärare ska känna sig mer trygga med att filma sin egen praktik för att sedan kunna utveckla den, menar han.

En chans att utveckla sig själv

Ofta har man en bild av hur man själv är som lärare. Men hur kan man veta eller bevisa det? Bo Nurmi menar att man genom att filma kan få reda på hur man är som ledare, vilken respons man får från eleverna, hur man rör sig i rummet och hur man ger instruktioner. Sedan kan man, antingen själv eller tillsammans med sina kollegor, se filmen och reflektera över det man sett.
- Det ger en chans att utveckla sig själv, det är lättare att förändra något man ser, menar han.
Video som verktyg kommer att kunna utveckla den formativa bedömningen. De lärare som går fortbildningen nu kommer framöver att handleda sina kollegor i ämnet.
- Jag hoppas att lärarna vågar leda och vågar filma när utbildningen är över. Det här är långsiktigt och hållbart och det stärker det kollegiala, menar Bo Nurmi.

Ett bra hjälpmedel i undervisningen

Vid det första utbildningstillfället fick deltagarna allmän information om video som verktyg. Idag, under det andra tillfället blir det praktiskt och mer fokus på teknik och tips. Benno Alsterrot, lärare på Påskbergsskolan, har använt video i sin undervisning tidigare, men främst för eleverna.
- Jag undervisar i idrott och då kan en kamera vara till stor hjälp. Jag brukar filma en lektion eller en del av en lektion och sedan titta på filmen tillsammans med en elev för att diskutera och ge tips. Jag ser det som en bra hjälp i undervisningen, menar han. 
De lärare som går utbildningen ser video som ett kollegialt verktyg som kan förändra och förbättra undervisningen.
- Jag har använt mig av video i mattelyftet, det är ett bra hjälpmedel eftersom det både är visuellt och verbalt, menar Annika Carlenäs. Jag ser fram emot att lära mig mer.


Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna