Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-11

Värdegrundsprojekt får elever att reflektera

De brinner för att diskutera attityder och vill att elever ska börja reflektera och bilda egna uppfattningar. Anna och Daniel Rhedin driver ett värdegrundsprojekt där skolor samarbetar över både team- och ämnesgränser.
- Det här projektet ger en extra dimension till min yrkesroll, säger Anna Rhedin, lärare på Trönninge skola.

Daniel och Anna Rhedin.

Daniel och Anna Rhedin.

Med fokus på intersektionalitet analyseras samhället och sociala variabler som etnicitet, sexualitet, tro, klass och inte minst kön. Även genus, normer, kroppsideal, feminism och jämställdhet är några av alla de ämnen som svensklärarna Anna och Daniel Rhedin, lärare på Trönninge skola respektive Ankarskolan, har diskuterat med sina elever under de fem år som arbetet med värdegrundsprojektet pågått.
- Vi är väldigt engagerade i de här frågorna och det stärker oss samtidigt som vi kommer närmre våra elever, berättar de.

Började diskutera genusfrågor

Projektet startade när Anna Rhedin kom tillbaka till sin förra arbetsplats, Bläshammar skola, efter en längre föräldraledighet.
- Jag hade hoppats på att klimatet bland eleverna skulle ha förändrats under de år jag varit borta men istället var det tvärtom. Killarna skulle vara på ett sätt och tjejerna på ett annat, enligt eleverna själva. Då bestämde jag mig för att börja arbeta med genusfrågor i mitt klassrum.
Anna Rhedin är utbildad värdegrundspedagog och drev under de första två åren projektet själv.
- Det är otroligt intressant att få ta del av elevers tankar och åsikter. De blir påverkade från så många håll idag men jag vill att de ska kunna argumentera för sina åsikter och bilda sin egen uppfattning. Inte tycka något bara för att exempelvis ens föräldrar tycker på ett visst sätt, menar hon.

Ett långsiktigt mål

Efter två år hoppade Anna Rhedins man, Daniel Rhedin, på tåget. Plötsligt hade de startat ett samarbete över teamgränserna med ett långsiktigt mål - att diskutera människors lika värde och vad man kan göra för att skapa ett bättre samhälle. Nu träffas skolorna en gång varje termin med olika teman på projektet varje gång.
- Vi lyssnar på vad eleverna är intresserade av men vi försöker även få in världen i våra klassrum. Vi lärare får inte vara rädda för att lyfta svåra frågor med eleverna, det är viktigt och alla växer av det, menar Daniel Rhedin.
Viktigt blev även projektet i våras, i samband med de nationella proven. Temat i svenska var ”Hårresande” och många elever, både på Ankarskolan och Bläshammar skola, valde att skriva om kroppsbehåring och jämställdhet. Något som eleverna diskuterat mycket några veckor tidigare.
- Vi har aldrig haft så bra resultat hos våra elever som då. Självklart kunde vi inte veta vilket tema det skulle bli men att få eleverna att kunna argumentera för sina åsikter kan man absolut påverka som lärare, menar Daniel Rhedin.

Önskar mer satsning på genusfrågor

De båda lärarna påpekar vid upprepade tillfällen att projektet och diskussionerna är något som måste pågå ständigt, tills det ger resultat och då försöka bibehålla det.
- Det finns så mycket genusmaterial på högskolor och universitet men så lite till de yngre eleverna. Det tycker jag är väldigt synd. Vi får själva sitta och leta upp material till våra lektioner. Jag hade gärna sett att det återigen satsades mer på genusfrågor och fortbildningar i ämnet i Varbergs kommun, det behövs, säger Anna Rhedin.
Inför temadagarna så bjuder lärarna in olika föreläsare som kan bredda elevernas perspektiv men även lugna dem.
- Vi har pratat mycket om framtid, karriär och gymnasieval med eleverna. Vi vill få dem att välja det de verkligen vill och inte det som kompisarna väljer. Sedan finns det även ett behov av att diskutera frågor som kan vidga deras världsbild och ge dem kunskap om den värld de växer upp i, menar Daniel Rhedin.

Ett givande projekt

Nästa temadag blir i december och då blir det fokus på valkompetens och varför man väljer ett visst program/yrke. I februari blir det sedan fokus på Likaolika, för ökad tolerans.
- Självklart väver vi in diskussionerna i undervisningen under hela året men det blir mer intensivt i samband med temadagarna. Eleverna tycker det är jätteroligt att få besöka en annan skola, träffa nya elever, diskutera och lyssna på föreläsare. Vi rekommenderar absolut andra lärare att starta liknande projekt. Det är otroligt givande, säger de.

Frida Eckegren Serholt
 

ikon

Senaste nyheterna