Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-28

Varberg i topp för arbete med studie- och yrkesvägledning!

Varbergs kommunala grundskolor får toppbetyg i en undersökning av Västsvenska Handelskammaren för sitt arbete med studie- och yrkesvägledning samt valkompetens.
- Det är positivt att vi ser en effekt av pågående utvecklingsarbete kring att öka elevernas valkompetens. Arbetet innebär flera processer som förstärker varandra, bland annat med tidiga vägledningssamtal och systematiken i skola- och arbetslivskontakter, menar Maria Wirén, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen.  

När Västsvenska Handelskammaren i veckan släppte sin rapport ”Vägval för vägledning – om studie- och yrkesvägledning i Västsverige” fick Varbergs kommun ett glädjande besked. Undersökningen visar att Varbergs kommun har tydliga mål och strategier för att öka elevens möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv. Det framgår även att det i Varbergs kommun finns tydliga lokala strategier och målsättningar för arbetet med studie- och yrkesvägledning utöver de nationella riktlinjerna, något som saknas i fler av de övriga kommunerna.
- Att Varberg ligger i topp beror på att vi under de senaste fyra åren medvetet arbetat med att skapa en helhet och likvärdighet för en modern arbetslivsorientering när det gäller studie- och yrkesvägledningens breda perspektiv. En viktig faktor i framgången är också det goda samarbetet mellan skola och arbetsliv, säger Maria Wirén. 
Undersökningen grundar sig på intervjuer med 65 högstadierektorer, 50 kommunala skolor och 15 friskolor, i 17 västsvenska kommuner. De har ställt frågor som Hur fungerar studie- och yrkesvägledningen i Västsverige? Vilka är utmaningarna? och Hur kan den bli bättre? Därtill har politiska mål- och inriktningsdokument, budgetar och verksamhetsplaner för utbildnings- och skolnämnderna i samma kommuner granskats. Bakgrunden till att undersökningen gjorts beror på ungas okunskap om arbetsmarknaden. Så många som 70 procent av tillfrågade ungdomar anser att de inte fått tillräckligt med information i skolan om hur arbetamarkanden fungerar.

Varberg lyfts fram som ett gott föredöme

Rapporten visar att det är stora skillnad mellan kommunerna i Västsverige vad gäller studie- och yrkesvägledning. Varannan kommun saknar helt målsättning och strategi för arbetet. Varbergs kommun är dock inte en av dessa. Istället lyfts Varberg fram som ett gott föredöme för övriga kommuner.
Så här står det i rapporten: ”Varberg är tydligast i sina formuleringar. De uppvisar tydliga mål och strategier för att öka elevens möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv. Genom modern arbetslivsorientering (MOA) som infördes 2014 systematiserar Varbergs kommun arbetet mellan skola och omvärld med målsättningen att utveckla elevernas valkompetens. Genom ett tätt samarbete med lokala arbetsplatser möter eleverna under sina nio år på grundskolan cirka 50 olika yrken. De får också kunskap och erfarenheter från arbetslivet som berör olika skolämnen. Kommunala näringslivsutvecklare tydliggör vilka yrken som det finns att välja på”.
Det ska även nämnas att rektorerna i Varbergs kommun ger fyra av fem till studie- och yrkesvägledning i kommunen, bäst av alla kommuner.
- Det är positivt att vi ser en effekt av det pågående utvecklingsarbetet kring att öka elevernas valkompetens. Som ytterligare förstärkning i arbetet kommer vi under nästa år att ha en mässa i samarbete med företagarna där fokus kommer att ligga på olika yrken och branscher, berättar Maria Wirén.
En annan stor skillnad som framkommer i rapporten är antalet elever per studie- och yrkesvägledare. I Varbergs kommun har en studie- och yrkesvägledare i genomsnitt 348 elever medan de i Göteborg har 1 455 elever på en SYV.

Ett prioriterat politiskt mål

Malin Jacobsson arbetar som studie- och yrkesvägledare i Team Nordväst och menar att Varberg hamnar i topp därför att studie- och yrkesvägledning och valkompetens är ett prioriterat politiskt mål som sätter tryck neråt. Det går inte all ignorera, det måste tas på allvar och det är hela skolans ansvar. 
- Jag känner att det ger luft under vingarna, att vi i Varberg arbetat upp något som, om vi håller i och håller ut och vårdar det väl, kan ge ännu bättre effekter på sikt. Jag tycker också att rapporten visar hur viktigt det är med styrning och tydlighet uppifrån, att det är en fråga som prioriteras och lyfts. Det handlar om våra barns bästa och det är en snårig djungel för unga människor att ta sig igenom. Om vi i kommunen kan prioritera och belysa vikten av studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar så har vi kommit en bra bit på vägen, även om det är en bit kvar. Det är också viktigt att vi nu efter några år utvärderar de aktiviteter som vi gör och har gjort så att vi kan säkerställa att det vi gör görs på rätt sätt, att det faktiskt ger effekt, säger hon. 
Hon har själv arbetat som SYV sedan 2010, först i Göteborg och sedan i Varberg, och menar att det bästa med yrket är mötet med alla fantastiska ungdomar. Hon berättar att det finns så mycket kraft, kompetens och vilja i var och en av dem och att få möjlighet att lyssna på dem och vara med på en liten del av deras vandring genom livet gör hennes jobb till det allra bästa.
- Mitt arbete är utvecklande, utmanande och roligt. Jag vill lyfta fram alla goda kollegor, både i SYV-gruppen och ute på skolorna, utan dem hade mitt arbete inte varit vad det är. Jag började att arbeta i Varberg hösten 2014. Den hösten arbetade vi fram vårt, för vägledarna på grundskolan, gemensamma årshjul där vi aktivt möter eleverna från årskurs 6. Jag känner att det, tillsammans med de andra delarna i MOA ger resultat i samtalen med eleverna, det är häftigt och utmanar mig i mitt arbete.

Läs hela rapporten från Västsvenska Handelskammaren Pdf, 155.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 155.8 kB) och ta del av kommunens fina toppplacering.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna