Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-04

Vägledningens dag – i snäv och vid bemärkelse

Hallå där, Malin Jacobsson studie- och yrkesvägledare i Varbergs kommunala grundskolor. På söndag är det Vägledningens dag – hur uppmärksammar du dagen där du arbetar?

- Jag sitter och klurar lite på det just nu. Utan att avslöja för mycket så kommer jag och min VFU-kandidat absolut att synas ute bland eleverna och bjuda på möjligheten att speeddata en SYV, snacka tankar och idéer kring samtidens och framtidens arbetsmarknad, med mera, med mera. Känner mig sugen på att testa några nya idéer, blir det bra kanske det kan bli en återkommande aktivitet!

Studie- och yrkesvägledare är viktiga resurser för att exempelvis öka elevers valkomptens och skapa bredd i kännedom om olika vägar till vidare studier och yrkesval. Vilka verktyg för att uppnå dessa exempel använder du dig av, i ditt arbete?

- Ett effektivt verktyg är goda relationer, till elev, pedagog, EHT-personal, ledning och omvärld. Har jag goda relationer har jag större chans att lyckas i mitt yrkesutövande.

- De enskilda samtalen, är meningsfulla som verktyg. Där jag kan möta varje elev utifrån dennes behov, drömmar, drivkraft och funderingar kring, val, yrke och framtid, är ett viktigt verktyg.

- Ett tredje betydelsefullt verktyg är samarbetet med pedagoger i det breda perspektivet för studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar. Ett gott samarbete där vi tillsammans i våra olika professioner utvecklar aktiviteter som tränar elevernas förmågor, utmanar och bygger kunskap som ger eleven valkompetens.

Du har tidigare arbetat i Göteborg. Vilka erfarenheter från det uppdraget har du tagit med dig till Varberg som goda exempel?

- Att tidigarelägga studie- och yrkesväledningsmöten med eleven. I Göteborg var detta i uppstartsstadiet när jag slutade, men gav mersmak. För att kunna arbeta så är en genomtänk plan för studie- och yrkesvägledningen i snäv och vid bemärkelse såväl i kommunen som på den enskilda skolan viktig.

Om du skulle rekommendera en studie-och yrkesvägledare att #jobbaivarberg – vilka tre argument skulle du trycka lite extra på?

- Vi är en kommun som vågar tänka om och tänka nytt, som utmanar och som har utvecklat en samverkan mellan skola och arbetsliv både inom grund- och gymnasieskola som lyfter studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar och sätter den på agendan.

- Alla underbara kollegor såväl inom studie- och yrkesvägledargruppen som ute på skolorna i Varberg, och den fantastiska entreprenörsandan som jag upplever finns här. Och havet, måste ju bara säga havet, även om det nu blev fyra argument!

ikon

Senaste nyheterna