Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-11-02

Uppskattat besök från kommundirektör och förvaltningschef

Under höstlovet besökte Carl Bartler, kommundirektör och Ing-Marie Rundwall, tillförordnad förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen, Barnabro förskola och Trönninge skola. Det stora samtalsämnet under besöken var coronaviruset covid-19.
- Jag hoppas att de ser professionella medarbetare som med driv och framåtanda arbetar för att göra vardagen så normal som möjlig för våra förskolebarn i en onormal tid, säger Inger Svensson, rektor på Barnabro förskola.

Ing-Marie Rundwall

Ing-Marie Rundwall

Coronaviruset covid-19 har kommit att bli en del av ett nytt normalläge. I drygt åtta månader har förskolor och skolor runt om i Varberg anpassat och förändrat så mycket som det är möjligt efter rådande situation. Ingen kommunal förskola eller grundskola har behövt stänga som en följd av coronapandemin, men det är inte över än.
- I Varberg håller förskolorna och grundskolorna igång och ser till att föräldrarna kan fortsätta arbeta. Barnen och eleverna har fått stabilitet och normalitet trots en värld i kaos. Här råder lärandet och leken fortfarande och det är fantastiskt, säger Ing-Marie Rundwall, tillförordnad förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen.

Under höstlovet besökte hon, tillsammans med Carl Bartler, kommundirektör, en förskola och en skola i kommunen.
- Syftet med besöken är att få en djupare inblick i lärandeprocesserna som pågår dagligen samt att få höra deras berättelser om hur verksamheterna har påverkats under pandemin, menar dem.

Karin Winbo, Eva-Marie Gustavsson och Helena Kaspersson

Karin Winbo, Eva-Marie Gustavsson och Helena Kaspersson

Skönt att gå till jobbet

På Barnabro förskola pågår verksamheten precis som vanligt. Det är höstlov och därför lite färre barn än vanligt men de barn som är på plats är friska och pigga.
- De senaste åtta månaderna har varit annorlunda för oss alla men det som är positivt är att de barn och vuxna som är här verkligen är friska. När de som är sjuka stannar hemma så blir det en bättre arbetsmiljö och en bättre kvalitet i undervisningen. Dessutom har andra sjukdomar, såsom kräksjukan, än så länge inte dykt upp, menar Karin Winbo, Eva-Marie Gustavsson och Helena Kaspersson, pedagoger på Barnabro förskola.
Pedagogerna upplever inte att barnen har varit speciellt påverkade av pandemin som råder i världen.
- Vi pratar självklart om det och i början var det en hel del frågor men det har mer varit ett konstaterande från barnen att ”Jaha nu är det så här. Nu tvättar vi händerna lite oftare och är ute lite mer”, säger Eva-Marie Gustavsson. Vi har försökt att inte skapa oro och inte göra avkall från det vi planerat utan fortsatt ha ett normaltillstånd, så gott det går.
- Det har varit skönt att gå till jobbet i denna tid. Trots att det är omöjligt att hålla distans i detta yrke så känner jag ingen oro här, tvärtom, säger Karin Winbo.

Inger Svensson, Carl Bartler och Ing-Marie Rundwall

Inger Svensson, Carl Bartler och Ing-Marie Rundwall

Viktigt att bibehålla en god kvalitet

Under hösten har det än så länge varit låg frånvaro på förskolan. Men under våren såg det annorlunda ut, frånvaron var hög- både bland barn och pedagoger. Hur framtiden ser ut vet ingen än men Inger Svensson, rektor på Barnabro förskola, menar att det innanför väggarna alltid är fokus på att bibehålla kvalitén i verksamheten.
- För oss är det alltid viktigt att undervisningen inte blir påverkad. Först och främst har vi såklart prioriterat närvaro i barngrupperna men vi har även försökt att inte göra avkall på exempelvis planeringar och utbildningar. De är viktiga för att bibehålla en god kvalitet. Det var en utmaning när frånvaron var hög, men vi löste det tillsammans. Jag vill lyfta mina pedagoger på samtliga av mina förskolor som med mod och klokskap varje dag underlättat människors vardag genom att se till att förskolan varit en trygg och lärorik plats trots rådande omständigheter, säger hon.
Att få diskutera sitt arbete och verksamheten, så som det ser ut under pandemin, med Ing-Marie Rundwall och Carl Bartler uppskattar Inger Svensson.
- Jag hoppas att de idag ser professionella medarbetare som med driv och framåtanda arbetar för att göra vardagen så normal som möjlig för våra förskolebarn i en onormal tid. Besöket uppskattas mycket av både mig och min personal. Det förmedlar att det finns ett genuint intresse för vardagen i våra verksamheter hos ledningen i kommunen.

Stängning var aldrig ett alternativ

Trönninge skola, årskurs F-3, fick tidigt under höstterminen flera fall av smitta bland personal och elever. Totalt var 14 medarbetare frånvarande på grund av symtom, några med konstaterad smitta av coronaviruset, men att stänga var aldrig något alternativ för Elisabeth Thelne, rektor för F-3 på Trönninge skola.
- En stor räddning för oss har varit att vi har tvålärarskap, där de kan stötta upp varandra om någon blir sjuk och att personalen på fritids har kunnat gå in i klasserna.
Hon har även sett den öppna och ärliga dialogen som en viktig del när fall av smitta kommit fram på skolan.
- Att varje vecka informera vårdnadshavare om läget på skolan gav en lugnande effekt och skapande en stor förståelse för den situation som vi då befann oss i och de accepterade de åtgärder som vidtogs, exempelvis att all lämning och hämtning skedde utomhus. Jag tror det gav effekt och att fler följde rekommendationerna mer noggrant, menar hon.

Victoria Berggren och Anna Gylling

Victoria Berggren och Anna Gylling

Drabbades av covid-19

Victoria Berggren och Anna Gylling är två av de lärare som tidigt i höstas blev sjuka med konstaterad covid-19.
- Det var jättejobbigt att vi båda blev sjuka samtidigt, vi delar på en klass och förstod att det skulle bli tufft för våra kollegor som var friska och kunde arbeta. Vi kände oss skyldiga även om vi inte hade kunnat göra något annorlunda och fortfarande inte vet hur eller var vi blivit smittade. Men vi fick ett otroligt fint stöd både från vår rektor och våra kollegor. Vi är glada över att de löste situationen bra och att de slapp stänga skolan, menar de.
De båda lärarna bär fortfarande men efter sjukdomstiden, såsom tryck över bröstet, en ständig branddoft i näsa och en konstant trötthet. Men de menar ändå att de haft tur.
- Vi har kollegor som drabbats värre och där uppförsbacken tillbaka varit betydligt brantare än vår.
Trots åtta tuffa månader i ryggen så ser lärarna en hel del förändringar som positiva.
- Andra sjukdomar minskar när elever med symtom stannar hemma. Vi har valt att låta vårdnadshavare i första hand lämna och hämta utomhus och utvecklingssamtal har vi haft enbart med eleven, vilket blev något helt annat än när vårdnadshavarna är med. Vi har även haft flera digitala möten istället för fysiska träffar med lärare från andra skolor, vilket har gått precis lika bra, menar de.

Under besöken fick Carl Bartler och Ing-Marie Rundwall ta del av berättelser som beskriver en stor lojalitet och uthållighet hos medarbetarna, där samtliga arbetar för att upprätthålla normalitet och stabilitet, trots en värld i kris.
- Det har varit väldigt intressant att lyssna på rektorernas och medarbetarnas upplevelser från de senaste åtta månaderna då pandemin bröt ut i Sverige. Det är en osäker och utmanande tid och jag är verkligen imponerad över deras arbete. Något som jag har förstått som är avgörande under denna tid är ett närvarande ledarskap. De två rektorer vi har träffat idag bidrar med både trygghet och stabilitet så att personalen kan fokusera på undervisningen och våra barn och elevers bästa, säger Carl Bartler.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna