Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-26

Tema nyanlända och flerspråkiga barn och elever - Peder Skrivares skola

De nyanlända eleverna på Peder Skrivares skola går Introduktionsprogram med inriktning Språkintroduktion. Läraren Ann Kärrbrand gör allt hon kan för att hjälpa dem nå sina betyg så att de kan få en bra framtid.
- Dessa elever ger mig mening med mitt liv så jag vill göra detsamma för dem, säger hon.

Karolina Olsson Wogel och Ann Kärrbrand.

Karolina Olsson Wogel och Ann Kärrbrand.

På Peder Skrivares skola går det 140 nyanlända elever. Många av dem kom hit med den stora flyktingströmmen 2015 och har lämnat allt de äger och har i sitt hemland.
- Flera av eleverna är ensamkommande asylsökande som har mist sina familjer, antingen i hemlandet eller på vägen hit. Vi kan inte ens föreställa oss vad de har varit med om eller hur de mår. Men vi kan försöka hjälpa dem, menar läraren på Språkintroduktion, Ann Kärrbrand.

Det finns tre olika nivåer

På skolans Språkintroduktion så finns det tre olika nivåer. På den första nivån går elever som aldrig tidigare har gått i skola och ofta är analfabeter när de kommer till Sverige. Eleverna på nivå två har gått cirka sex år i skola och de elever som går på nivå tre har gått ut högstadiet i sitt hemland. Efter hand som eleverna lär sig så flyttas de upp en nivå.
- Som längst får en elev gå fyra år på denna inriktning och när de är klara med nivå tre så är förhoppningen att de ska kunna börja på ett studie- eller yrkesförberedande program, berättar Karolina Olsson Wogel, rektor på Introduktionsprogram.
- Vi har haft elever som har gått från att vara analfabeter till att börja nivå tre på tre år. Deras ambition och vilja är fantastisk och de som är motiverade lär sig väldigt snabbt, menar Ann Kärrbrand, som undervisar på nivå två och tre. 

Gillar historia och geografi

Karolina Olsson Wogel menar att det kan vara komplicerat att placera eleverna på rätt nivå och det är 140 individuella studieplaner som görs.
- Det är svårt att dela in dem efter kunskapsnivå eftersom det både handlar om hur mycket utbildning de har i bagaget men även hur mycket svenska de kan. Men nivåerna är inte terminsbaserade utan vi måste vara flexibla, menar hon.
Oavsett vilken nivå så är de flesta elever väldigt glada över att få gå i skolan och lära sig.
- Två ämnen som gjort eleverna häpna är historia och geografi. Många av dem hade aldrig sett en karta innan de kom hit och det fanns till och med världsdelar som de inte kände till. Så det är ett ämne som många uppskattar. Att kunna se den väg de har flytt hit har även betytt mycket för dem, berättar Ann Kärrbrand.

Älskar sitt arbete

Ann Kärrbrand märker dock av en stor oro i sina klasser. Det är många elever som inte har fått uppehållstillstånd och ovissheten gör att de inte alltid orkar med undervisningen.
- Vi har elever som inte sover på nätterna på grund av alla oro. Jag frågade en elev hur det var med honom häromdagen och då berättade han att han saknade sin familj som han miste ute på Medelhavet. Dessa ungdomar bär på så mycket sorg och oro som vi, som är födda i trygga Sverige, inte kan förstå.
Trots oron och ovissheten som råder i klassrummet så älskar Ann Kärrbrand sitt arbete.
- De här eleverna är så beundransvärda. Det är fantastiskt när de lär sig något nytt och jag kan ge dem en aha-upplevelse. De ger mig mening både med livet och undervisningen.
För att klara nivå tre på Språkintroduktion så behöver de klara årskurs 9 nationella prov i svenska och matematik.
- Mitt mål med alltihop är att de ska känna glädje i att lära och att det de lär har betydelse i vardagen för dem. I framtiden när jag kommer att tänka tillbaka på den här tiden så kommer jag att minnas glädjen hos eleverna och känslan av att känna sig behövs och älskar, för det gör jag verkligen här, säger Ann Kärrbrand.

Det här är del tre av tre i temat om Nyanlända och flerspråkiga barn och elever.
Del ett: Nyanlända och flerspråkiga barn och elever - Förskolan
Del två: Nyanlända och flerspråkiga barn och elever - Håstensskolan

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna