Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-22

Tema nyanlända och flerspråkiga barn och elever - Förskolan

De var med och startade upp Viljan, kommunens allmänna förskola för asylsökande barn. När den stängde fick de frågan om de ville fortsätta arbeta med flerspråkiga och nyanlända barn i förskolan.
- Det ville vi såklart, det är ett otroligt givande arbete, menar Inger Ringdahl och Annica Gunnarsson.

Annica Gunnarsson och Inger Ringdahl.

Annica Gunnarsson och Inger Ringdahl.

För fyra och ett halvt år sedan fick förskollärarna Inger Ringdahl och Annica Gunnarsson frågan om de ville vara med och starta upp en allmän förskola för asylsökande barn i Tvååker. Båda tackade ja och förskolan blev en mötesplats, både för barn och föräldrar.
- De flesta föräldrar satt mest inne på sina rum på förläggningen så när de fick komma till förskolan så var de så tacksamma. De fick nya vänner hos oss, berättar Inger Ringdahl.
- Många av dem hade aldrig tidigare sett en förskola och barnen tyckte att det var otroligt roligt att få leka med kompisar och nya leksaker, minns Annica Gunnarsson.
De berättar att de verkligen kände sig behövda på förskolan. De blev en länk mellan familjerna och samhället. Men ovissheten, om familjerna skulle få stanna eller ej, var fruktansvärd.
- Vi har varit förgrymmade på Migrationsverket många gånger. Vi visste aldrig när det var sista gången vi såg en familj. Det var många familjer som kom och gick på Viljan och arbetet gav både glädje och sorg, säger Annica Gunnarsson.
- Vi blev såklart väldigt engagerade i familjernas öden. Många gånger önskade vi att vi kunde trolla och ge dem det de behövde. Men vi kände ändå att vi gav dem en trygghet och glädje, vilket var väldigt viktigt för deras bearbetning, fortsätter hon.

Nytt arbete väntade

För ett och ett halvt år sedan stängdes Viljan, som de sista två åren var belägen i Tranans lokaler vid Peder Skrivares skola. Barnen skulle då börja på olika förskolor i kommunen. Inger Ringdahl och Annica Gunnarsson blev tillfrågade om de ville arbeta med kartläggning, fortbildning och introduktion mot flerspråkiga barn.
- Det ville vi såklart. Idag arbetar vi med flerspråkiga barn mot kommunens alla förskolor. Vi har bland annat introduktionssamtal, uppföljningssamtal, pedagogträffar och fortbildningar, berättar de.
I Varbergs kommun går 2 568 barn på förskolan. Av dessa har 416 ett annat modersmål än svenska, en siffra som ökar för varje år.
- Alla våra förskolor har barn med ett annat modersmål än svenska. Det är väldigt viktigt att lyfta barnens språk för det stärker verkligen deras identitet, säger Inger Ringdahl.
- Tyvärr togs ju modersmålsstöden bort men det finns mycket som förskolorna kan göra själva. Det finns otroligt mycket bildstöd, appar, digitala verktyg och annat som kan vara till hjälp. Sådana saker tipsar vi om när vi träffar pedagoger för första gången, förklarar Annica Gunnarsson.

Har rätt till språkstöd

De nyanlända barnen har minskat och de flesta flerspråkiga barn som börjat förskolan under året är kommunplacerade. I augusti hade 45 nya barn fått introduktionshandledning på förskolan i år, och 15 pågår just nu.
- De flerspråkiga barnen har rätt till 30 timmars språkstöd. Då kommer en person som talar barnets språk till förskolan och är med. Tanken är inte att de två ska gå iväg utan att de ska vara med resten av gruppen så att språkstödet blir just ett stöd för barnet. Språkstödet är även en bra hjälp för att förskolepersonalen och föräldrarna ska kunna kommunicera, menar de.
- Även om man inte pratar samma språk så är bemötande jätteviktigt. Vi vill uppmuntra pedagoger att vara nyfikna på barnens språk. Var intresserade och fråga vad saker heter på det språket. Det finns så mycket att lära, säger Inger Ringdahl.

 
Det här är första delen av tre i Temat nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Del två och tre publiceras på måndag och tisdag nästa vecka.  

Obs! För er kännedom! Några veckor efter vår intervju gick Annica Gunnarsson vidare mot nya yrkesutmaningar och ersattes då av Fllanza Asllanaj. Idag arbetar alltså Inger Ringdahl och Fllanza Asllanaj med flerspråkiga barn i förskolan.  

 

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna