Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-19

Språkutveckling – faktor för inkludering

Annelie Sjölin Ivarsson arbetar som lärare på Kung Karl skola i Kungsäter. Hon undervisar elever i förskoleklass och i årskurs 1. Sammanlagt går 70 elever från F-5 på skolan, vars vision är att eleverna ska glädjas, utmanas och lära av varandra.

När ett läsår startar upp väljer skolan att prioritera tid för samarbete mellan klasser och lärare. Elever och personal ska uppleva trygghet med varandra, och de olika grupperna ges förutsättningar för att bygga en god sammanhållning. Det är också prioriterat på skolan att tidigt kartlägga var eleverna befinner sig i sin språkutveckling, så att det fortsatta arbetet kan utgå från individens progression och kapacitet.

- Vi trivs med att arbeta på en liten skola, berättar läraren Annelie Sjölin Ivarsson. Här är alla elever allas barn, och eftersom vi hjälps åt skapas en fin kollegial sammanhållning.

Annelie Sjölin Ivarsson är också LiV-handledare och en lokal resurs i utvecklingsprocessen Läsa i Varberg. Det innebär att hon har i uppdrag att vara en driva och stötta arbetet för att alla elever i årskurs 2 ska utveckla en god läsförmåga. Läsåret 2017/18 är I år är temat för LiV-träffarna skrivprocessen och hur man kan stötta elever att utveckla skrivstrategier. I uppdraget ingår även att vara ett stöd för kollegor i frågor som rör språk-, läs- och skrivutveckling, och lärsprida på den egna enheten.

- Det ska bli intressant och jag hoppas kunna sprida kunskap vidare och inspirera mina kollegor säger Annelie Sjölin Ivarsson.

Språket är konstant närvarande i alla situationer i alla människors liv och vardag. Vi lyssnar, talar, läser och kommunicerar med bilder, film och digitala verktyg. Språket är en bärande faktor för att uppleva inkludering, välmående och också för att kunna erövra kunskap. När Annelie Sjölin Ivarsson arbetar hands on med elevers språkutveckling, bubblar det bokstavligen om olika ord, begrepp och meningar. Det problematiseras och diskuteras, det tänks och det funderas.

- Vi stannar ofta upp och samtalar kring nya ord och begrepp, förklarar hon. Kombinationen av exempelvis orden ”mäkta imponerad” fick eleverna fundera kring. Uttrycket är inte helt lätt att förklara på ett enkelt sätt men när de inser att imponerad och impad är detsamma klarnar det. Talspråk och skriftspråk möts och elevernas ordförråd utvidgas.

Margaretha Bengtsson

ikon

Senaste nyheterna