Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-09-06

SKAL-företag på plats

Från och med höstterminen 2019 är Varbergs Stadshotell och Hotell Fregatten SKAL-företag till Trönninge skola. Arbetet att skapa aktiviteter har pågått under våren, och i höst "lajvas" den första utvecklade delen.
- Vi har haft riktigt bra diskussioner om vad och hur med företagen, och lärarna som deltagit i att utveckla processen är faktiskt eld och lågor över SKAL, säger Mikael Sili, rektor på Trönninge skola.

SKAL är som bekant den modell som skapar likvärdighet i samtliga kommunala skolor i Varbergs kommun i satsningen att för modern arbetslivsorientering. SKAL-samarbetet mellan skola och omvärld, ger eleverna en inblick i arbetslivet via möten med yrkesföreträdare och branscher. När Trönninge skola nu står i startgroparna att rulla ut de aktiviteter som lärare och företag tillsammans arbetat fram, finns höga förväntningar på att stärka elevers valkompetens.
- Så är det, säger Mikael Sili och beskriver att med hjälp av SKAL-företagen skapas en helhet för att utveckla elevers förståelse för egna styrkor och förmågor, intressen för vidare gymnasiestudier och yrkesval samt hur bred en bransch kan vara vad gäller olika yrken.

Delar bildar helhet

Rektor Sili vill givetvis inte ”spoila” innehållet i de aktiviteter eleverna på Trönninge skola då eleverna ännu inte tagit del av ramarna för aktiviteten. Det pågår finjustering av innehåll, och en lärarhandledning skrivs fram. Men datum är spikat för premiär, och det åk 9 som blir först ut.
- Jag kan berätta att det blir en halvdag där gästperspektiv är centralt. Eleverna kommer att möta olika yrken som finns inom hotell och restaurang, säger Mikael Sili. Nians aktivitet blir ju på sikt kronan på verket när eleverna genomfört alla stadiernas aktiviteter och skapar en helhet med andra delar i den moderna arbetslivsorienteringen.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna