Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-01

Reportage skolbibliotek:
Göthriks skola satsar på källkritik och textsamtal

Sedan 2005 har Jenny Persson arbetat som skolbibliotekarie Göthrik skola. En driftig, bokklok och streetsmart resurs som ger skolans elever utmaningar inom det mesta som har med litteratur, källkritik och böcker att göra. 
- Jag märker hur entusiastisk jag blir när jag pratar om böcker och det smittar av sig till eleverna, säger Jenny Persson som sprudlar av yrkesstolthet.

Jenny Persson och Bodil Andersson

Jenny Persson och Bodil Andersson

Vi möts mellan hyllmeter av böcker i det mysiga lilla skolbiblioteket. Hon plockar ihop böcker till teman som pågår i undervisningen. Årstidsrelaterade teman som högtider, teman där människors livsvillkor genom tiderna speglas skönlitterärt och facklitteratur som kan bidra till djupare förståelse i exempelvis ett tema i naturorienterande ämnen. Jenny Persson berättar om författare, böcker, genrer och gör det med hjärta och hjärna.
- Nya och glansiga böcker kan väcka ett bokintresse. Jag upplever att rent generellt är förlagen skickliga på attraktiva och intresseväckande omslag. Det leder vidare till läsning vilket är mycket bra. 

Att läsa något annat än det förväntade

En dag på jobbet innehåller självfallet utlån och återlämning av böcker, sortera och lyfta fram boktips, och just det senare har Jenny Persson lagt allt mer fokus på.
- Alla barn och vuxna har inte koll på bokfloden, säger hon. Jag möter elever i klass för bokprat, lärarna öronmärker tid som passar för undervisningen. Ett bokprat kan ta vägen nästan vart som, och elevernas upplevelser av en läst bok eller nyfikenhet inför en de ska till att läsa tillåts ta stor plats i samtalen.
Jenny Persson menar att en del av hennes uppdrag är att utmana eleverna i de bokval de gör, och att stötta dem att våga välja bok själv. Ofta påverkar kompisars val, men det är inte en garanti att bästa kompisens läsupplevelse också blir ens egen bästa.
- Det är klart att elever ska få läsa utifrån intresse och läsa böcker de känner till. Men bokfloden är ju så mycket mer än bara topplistor. Att elever ger sig själva några minuter att läsa på en boks baksida, bläddra i den och utmana sig själv i att välja en ny genre kan vara avgörande för att vilja läsa något annat än det förväntade.

Läslyft gav skjuts för samarbete

Läslyftet gav skolans pedagoger, lärare och skolbibliotekarie många uppslag för kollegiala samarbeten och att använda varandras kompetenser så att elevers läslust och kunskap stärks. Inläsning av nya böcker ses som en gemensam angelägenhet, något som ofta ansetts var en uppgift för skolbibliotekarien. Genom samordning av arbetsuppgifter frigörs tid. Tid som kan användas till att utveckla kollegialt lärande och delande.
- Vi har ett nära samarbete med skolbiblioteket, säger Bodil Andersson, förstelärare i svenska. Djupare textsamtal med eleverna är något vi hoppas kunna genomföra nästa läsår. Då förutsätts mindre grupper och att vi kan organisera så att fler vuxna deltar och där är exempelvis skolbibliotekarier en resurs att använda.

Eleverna fick fylla skåp med attribut från böcker de läst.

Eleverna fick fylla skåp med attribut från böcker de läst.

Källkritik och att källkritiskt kunna granska exempelvis texter är centralt i alla skolämnen. Bilder och bildgranskning samt upphovsmannarätt är också sådant Jenny Persson och lärarna samarbetar kring för att stärka elevers förhållningssätt till material de stöter på i olika sammanhang.
- Jenny är en mästare på källkritik, säger Bodil Andersson. Hon tar fram trovärdiga och granskade källor och åldersanpassar material. Vi får verktyg för hur vi kan tänka kring att granska texter källkritiskt med frågor som Vem skrev vad, i vilken tid och med vilket syfte?
Jenny Persson har noterat att hon i allt större omfattning hänvisar elever till digitala källor så som vi mer förr hänvisade till böcker.
- Det är omöjligt att ett skolbibliotek kan ha senaste upplagorna av exempelvis faktaböcker. Forskning ger oss ny kunskap otroligt fort idag, och där kan digitala källor minska gapet mellan tillgänglighet och tillgång. Skolbiblioteket blir mer likvärdigt genom att vi har kommunlicenser till olika databaser där vetenskapliga artiklar finns att ta del av.   

Skolbiblioteket - en del av det utvidgade textbegreppet

När skolan har föräldramöten är Jenny Persson med och diskuterar läsning, genre och sprider kunskap om aktuell forskning kring läsning. Tillsammans med lärarna kompletteras informationen till vårdnadshavare med tips om skönlitterära böcker att läsa hemma, och vikten av att visa bredden som finns i böckernas värld för barn och unga.
- Yngre barn tycker ofta det är intressant med fakta, och en hel del böcker är skrivna i berättande form och det är jättebra. Ibland kan en vårdnadshavare höra av sig och undra om det är ”fel” att bara läsa faktaböcker, och jag svarar alltid att det är hur rätt som helst. Det får inte vara för präktigt med böcker, det väsentliga är att barnet läser!
Jenny Persson konstaterar att vi idag möter ett enklare språk i barn- och ungdomslitteratur jämfört med förr. Orsaken kan ha flera förklaringar, en att elevers läsförståelse sjunkit och att författare då anpassar ordval och sätt att skriva.
- Författare har väl alltid anpassat språket efter tiden, men jag kan uppleva att det anpassas fortare idag. Därför är det viktigt att elever utmanas i val av böcker. Ett för enkelt språk och handling kan stjälpa läslusten, så jag försöker tänka på att tipsa elever om böcker just ovanför deras nivå och förståelse.

Berätta mera!

Jenny Persson ser skolbiblioteket som en del av det utvidgade textbegreppet. Böcker, bilder, film och artiklar – alla har de sin plats och funktion i ”bibblan”. Men det är en uråldrig tradition som attraherar elever mest och som definitivt påverkar deras vilja, motivation och driv till att läsa.
- Berättelser är häftiga! Källkritik är oerhört viktigt, men det är ett helt annat arbetssätt som förutsätter en genomtänkt undervisning. Berättelser kan flöda och ger en annan upplevelse. Och det är i berättelserna jag upplever att läsintresset tar sin start. Längtan efter fler berättelser leder till böckernas värld och i den världen förtrollas vi alla!

Lektionstips: Att läsa deckare, Göthriks skola Pdf, 17.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 17.2 kB)

Viktoria Struxsjö


ikon

Senaste nyheterna