Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-05-06

Reportageserie Skicka Vidare

Josefine Sjöberg läraren som vill vara en del i andras utveckling

På hennes önskelista står bättre ekonomiska förutsättningar till skolan, förutsättningar som matchar verksamhetens verkliga behov.
- Våra rektorer kan göra mycket dock inte trolla. En utökad budget till skolan skulle ge rektorer och pedagoger större möjlighet att fortsätta det pågående arbetet med att utveckla undervisningen och nå en ökad måluppfyllelse.
Möt Josefine Sjöberg, lärare på Trönninge skola.

När det var dags för Josefine Sjöberg att välja yrke kändes valet enkelt. Hon såg att hennes intresse för att leda, organisera och vara en del i andras utveckling passade perfekt in på läraryrket. Ett val som hon aldrig har ångrat. När Pedagog Varberg träffar Josefine Sjöberg delar hon med sig av sin bild av det pedagogiska ledarskapet, framgångsrika förhållningssätt och viktiga förutsättningar.
- Som pedagog är det du som sätter ramarna för hur du vill ha det i klassrummet och det ska vara tydligt för eleverna vad som gäller och varför. Tydlighet innebär också att beskriva, både muntligt och visuellt, lektionens mål och innehåll så att eleverna vet vad de ska göra och under vilka former.

Vi pratar vidare om vikten av tydlighet och förväntningar och Josefine Sjöberg beskriver hur hennes och elevernas dag inleds. När eleverna droppar in strax innan lektionsstart finns det alltid en startuppgift så att alla har något att göra medan hon har möjlighet att gå runt och stämma av läget hos var och en. När lektionen sedan börjar går hon igenom lektionens mål och innehåll. Efter en gemensam genomgång, arbetar eleverna vidare med lektionens mål, ett arbete som sker i grupp, parvis eller individuellt beroende på uppgiftens karaktär och syfte.
- Jag ser många fördelar med kooperativt lärande. Att tillsammans med andra få resonera och pröva sig fram för att komma vidare har en positiv påverkan på lärandet. Men att samarbeta med andra är inte alltid lätt. Det gäller att få varje elev att ta ansvar och förstå att grupparbete handlar om att ge och ta, vilket är en stor utmaning som kräver mycket träning.

Viktiga verktyg

Att ha förmågan och viljan att bygga goda relationer med och mellan elever men också med och mellan kollegor och vårdnadshavare är ett viktigt verktyg för en lärare. Att få andra att känna sig betydelsefulla, sedda och lyssnade på, menar Josefine Sjöberg, skapar grunden för ett bra samspel, där vi känner oss trygga, lär av varandra, utvecklas samt trivs och mår bra. Hon beskriver sitt förhållningssätt och sitt arbete för att skapa ett tillåtande klassrumsklimatet där alla känner sig viktiga och delaktiga.
- Det handlar till exempel om att vi lyssnar när någon pratar. Vi talar på ett sätt som lyfter andra. Vi respekterar varandras olikheter och har förståelse för vad det innebär i praktiken. Min uppgift som pedagog är att genom handling visa eleverna hur man ska vara. Jag försöker bibehålla lugnet även vid utmanande situationer, säger till på ett bestämt men vänligt sätt. Jag peppar och berömmer, är nyfiken på och intresserad av elevernas tankar och förslag samt uppmärksammar styrkor och se till att ge stöttning och göra anpassningar vid behov.

En arbetsdag innebär också lunch tillsammans med klassen. Ett tillfälle som Josefine Sjöberg menar ger möjlighet att fördjupa relation med eleverna ytterligare. Genom att vara nyfiken och intresserad är hennes erfarenhet att eleverna gärna delar med sig av sin vardag, upplevelser och tankar.

Ekonomiska förutsättningar bromsar

Josefine Sjöberg värdesätter samarbetet med andra högt och när man lyssnar på henne är det lätt att förstå varför. Varje arbetsdag avslutas antingen med möte med arbetslaget, ÄDK, samplanering eller egen planering.
- Planeringen av undervisning och reflektioner kring lärandet tillsammans med kollegor förbättrar verksamheten och bidrar till en kontinuerlig kompetensutveckling för oss pedagoger. Vi hjälps åt att hålla koll på nya intressanta saker, stöttar varandras idéer, provar, utvärderar, förbättrar och trivs tillsammans.

Det går inte att ta miste på att Josefine Sjöberg trivs otroligt bra på Trönninge skola. Hon beskriver en skola med fantastiska kollegor och elever där det finns mycket ge och ta. En arbetsplats där erfarenheter delas och det finns en stor öppenhet för nya idéer och med en bra balans mellan allvar och skoj. Hon beskriver en bra ledning med två rektorer som gör sitt bästa för att skapa goda förutsättningar för pedagoger och elever men ser också problematik kring utmaningar som skolan befinner sig i.
- Våra rektorer gör ett väldigt bra arbete med att skapa förutsättningar för pedagoger och elever och samtidigt få budgeten att gå ihop. Min förhoppning är att de som har det yttersta ansvaret för fördelningen av pengar inom kommunen ger skolorna ekonomiska möjligheter som matchar behoven bättre. Med rätt förutsättningar är Varbergs kommun en mycket bra arbetsplats!

Vem vill du skicka vidare till och varför?

- Jag vill skicka vidare till Maria Hildebrand som är en mycket tydlig ledare och mycket kompetent pedagog som brinner för sina elever och ämnen.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna