Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-05-28

Reportageserie Skicka Vidare

Camilla Larsson, läraren som skapar lust och variation

Hon tilldelades stafettpinnen för sitt stora engagemang med eleverna i f-klass och hur hon utvecklar sin undervisning så att eleverna lär sig mer genom lek och utomhusundervisning.
- Jag tycker det är viktigt att variera arbetssätt och metoder för att skapa ett lustfyllt lärande och nå så många elever som möjligt.

Möt Camilla Larsson, lärare på Deromeskolan.

Hennes intresse för läraryrket väcktes när hon efter gymnasiet jobbade en termin som lärarassistent. Då upptäckte hon också att hon hade en naturlig fallenhet för att leda och organisera, något som kom som en överraskning för henne eftersom hon aldrig hade intagit den rollen förut. Hon sökte till förskollärarlinjen på pedagogen i Mölndal, ett val som hon aldrig ångrat.

Camilla Larssons karriär inleddes på förskolan där hon jobbade ett par år men kände tidigt att hon ville arbeta med äldre barn. Hon sökte sig från förskolan och började att jobba med 6-årsgrupper. Att varje år ta emot nya elever som med stor nyfikenhet och förväntan kommer till skolan är en av många saker som Camilla Larsson tycker så mycket om med sitt arbete.
- Det är ett stort äventyr att börja skolan och det gäller att möta varje elev där de befinner sig. Ingen grupp är den andra lik och det är en utmaning att hitta det arbetssätt som passar. Man har aldrig långtråkigt när man jobbar med ett gäng vetgiriga 6-åringar, det är mycket som skall utforskas och tas reda på.

Idag kan Camilla Larsson blicka tillbaka på sammanlagt 27 års spännande arbete med 6-åringar i olika konstellationer och har hunnit med att prova åtskilliga arbetssätt, pedagogiska tankar och metoder för att komma fram till den undervisning hon bedriver idag.

Förskoleklassens roll beskrivs ofta som en brygga mellan förskola och skola, ett steg som för många är ganska stort. Skolan är en ny tillvaro med rutiner och verksamhet som inte liknar förskolans. Camilla Larsson och hennes kollegor lägger därför alltid stor vikt vid att bygga relationer och trygghet med sina blivande elever.
- För att eleverna ska känna sig trygga och att vi ska lära känna varandra lite innan de börjar på höstterminen besöker vi dem på deras förskolor och vi har tre inskolningstillfällen där barnen besöker oss i skolan. Det är värt att lägga lite extra tid och krut på inskolning och besök för det ger så mycket.
- Vid skolstarten jobbar vi vidare med värdegrundsarbete. Vi fortsätter att lära känna varandra, tränar på bemötande, förhållningssätt och rutiner för att få en god gruppkänsla och för att eleverna skall känna tillit och trygghet i skolan.

Varierad undervisning

Camilla Larsson jobbar sedan 11 år tillbaka på Deromeskolan som är en enparallellig F-3 skola. Hon beskriver en liten skola med härlig stämning och stor trivsel. Här finns ett nära samarbete mellan kollegor och goda förutsättningar för gemensam planering av projekt och teman. Hon ser stora fördelar med att arbeta i tvålärarskap.
- Jag jobbar tillsammans med en annan förskollärare och det är en stor fördel att jobba i två-lärarskap. Då kan man planera, utvärdera och bolla tankar och idéer med varandra. Man har även möjlighet att vara observatör när den andra leder lektionen. Tvålärarskapet leder helt klart verksamheten framåt och man utvecklas själv som lärare.

Deromeskolan har en stor skolgård med flera olika lekmiljöer och nära till naturen. Detta skapar goda möjligheter för att använda utomhuspedagogik i undervisning, vilket Camilla Larsson och hennes kollega gärna gör. En förmiddag i veckan brukar de, tillsammans med årskurs 1, gå till skogen bredvid skolan och arbetar med utomhuspedagogik. Eleverna delas in i grupper och diskuterar, undersöker, laborerar och studerar naturvetenskapliga ämnen eller matematik.
- I min undervisning tycker jag det är viktigt att variera arbetssätt och metoder för att skapa ett lustfyllt lärande samtidigt som det givetvis också är viktigt med rutiner och återkommande liknande arbetsuppgifter för att skapa trygghet och igenkänning för eleverna.

Lärande lek och laboration

Ett arbetsområde eller en genomgång inleds ofta genom att Camilla Larsson och hennes kollega dramatiserar. De klär ut sig och kommer in som en karaktär och ber eleverna om hjälp att hitta en lösning. Därefter arbetar eleverna vidare antingen i helklass, i mindre grupper eller två och två för att hitta lösningar.
- Vi låter eleverna jobba på ett undersökande sätt med kreativt och laborativt material och vi är både utomhus och inomhus.

I förskoleklassens verksamhet har leken en stor del. Genom leken utvecklas det sociala samspelet och eleverna lär sig att ge och ta. Målet är att alla får vara med och leka och ingen får säga nej till lek.
- Det är inte självklart för alla att ta för sig och vara med i leken. En del behöver hjälp på traven för att komma in i en lek medan andra behöver hjälp med turtagning och samspel. Här tycker jag att det är viktigt att vi lärare finns tillhands för att träda in och vara med i leken. Vi hjälper och lotsar för att skapa bra leksituationer och goda lekare.

För att eleverna ska komma igång med lek finns bland annat leklådor framtagna. Leklådorna syftar till att bidra till annorlunda lekkonstellationer där eleverna blandar sig mer och leker tillsammans med barn som de annars inte brukar leka med. Genom rollekar bygger de upp relationer och lär känna varandra. Leklådorna byts ut med jämna mellanrum och när Pedagog Varberg träffar Camilla Larsson finns det ett antal leklådor att låna, allt från optiker, artist, spa- och massage till lokalvårdare, resebyrå och veterinär.

Vem Camilla Larsson skickar vidare till får vi se om två veckor.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna