Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-04-01

Reportageserie Skicka Vidare

Sanna Neimark, dramapedagogen som vill skapa en positiv gruppdynamik

Som dramapedagog är hennes uppdrag att utveckla den psykosociala miljön på gruppnivå för att på så sätt gynna en positiv gruppdynamik utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.
- Jag är tacksam för den breda kompetens som omger mig i barn- och elevhälsan. I Varberg har man lyckats locka till sig och hålla kvar en stark skara med barnets perspektiv i fokus.
Möt Sanna Neimark, dramapedagog i den övergripande barn- och elevhälsan i Varbergs kommun.

Sanna Neimark, dramapedagog

Sanna Neimark har alltid varit intresserad av att både se och spela teater. Med ett varmt leende beskriver hon hur hon reda i unga år ”plågade” sina klasskamrater med uppspel av små pjäser efter lunchrasten. Efter estetiska programmet, inriktning teater på gymnasiet arbetade hon som skådespelare i många år. Samtidigt saknade hon stabilitet och trygghet och utbildade mig därför till lärare på högskolan i Borås.

Under sista terminen på utbildningen dök en tjänst som dramapedagog i ett resursteam i barn- och elevhälsan upp, en perfekt kombination för Sanna Neimarks dubbla kompetenser. För att fylla verktygslådan ytterligare har hon sedan under sitt arbete i barn- och elevhälsan läst till dramapedagog på distans i Gävle och blev färdig i vintras.
- Nu får jag arbeta med både pedagogik och drama i en kombination som är lustfylld, utmanande och utvecklande för såväl mig som de deltagare jag möter. Barn (allt för ofta) och vuxna framförallt är så ovana vid leken som arbetsform att de blir totalt överrumplade i hur roligt de är att leka tillsammans under strukturerade former. Det verkar förlösande och en efter en sänker deltagare garden och ger sig hän. Det är fantastiskt roligt att få vara med om.

Drama, en suverän metod

Den förebyggande delen i Sanna Neimarks arbetet, som i sig självt är hälsofrämjande för såväl elever som pedagoger, består till stor del i att hon håller fortbildningar i drama för pedagoger. Samtidigt som pedagogerna får övningar att ta med sig till sina elever stärks det egna arbetslaget. Sanna Neimark menar att övningarna har samma effekter på stora som små. Den större delen av hennes arbete sker dock i elevgrupper. Där går arbetet ut på att genom drama som metod bland annat belysa civilkurage och konflikthantering. Stort fokus läggs vid att stärka kollektivet och att eleven ska få syn på sin egen roll i skapandet av gruppens normer. För Sanna Neimark innebär drama en suverän metod att konkretisera perspektivtagning med.
- Det kan låta tungt men är för det mesta lustfyllt. Det är det som är det fina med drama, det går att lyfta tunga ämnen på ett för gruppen underhållande vis. Elever brukar också uttrycka att det är skönt att inte bara prata om saker hela tiden utan att faktiskt ”göra”. Att få leka, för det är faktiskt det vi gör, gör att många öppnar upp sig en aning och är i nuet vilket kan vara väldigt skönt när mångt och mycket i vårt samhälle idag handlar om att ständigt prestera och att vårda sitt varumärke.

Drama kan också vara utmanade för många, menar Sanna Neimark, framförallt förutfattade förväntningar på drama.
- Vi är många som har fått uppleva att sättas i obekväma situationer av dramapedagoger som verkar i kreativitetens mer luddiga utkanter. När jag kommer ut och möter pedagoger i Varberg är de (nästan) alltid öppna för, och positivt inställda till att testa nya metoder. Det tycker jag är modigt. Att de sen upptäcker att det inte var så utanför boxen som de först förväntade sig förtar inte kuraget i att ge sig ut i okända marker.

Från planering till utvärdering

Arbetsdagen inleds ofta på kontoret där Sanna Neimark förbereder sig inför kommande lektioner. I sin stora väska packar hon också ner sin högtalare. Musiken vid uppstart sätter tonen för träffen och lugnar för det mesta ett högt tempo menar hon. I väska plockar hon också ner den mjuka sammetsfilten som både de stora och små barnen brukar sitta och klappa på vid samlingar.
- Först använde jag bara den på lågstadiet tills jag upptäckte hur uppskattad den var i mellanstadiets senare år när en hel årskurs 6 rullade in sig i filten och hade avslappning.

Innan Sanna Neimark åker ut för att träffa en klass eller ett arbetslag diskuterar hon ofta med sina kollegor i barn- och elevhälsan för att få bolla idéer eller funderingar kring utmanande grupper och individer. När en grupp ska startas upp åker hon ut på ett orienterande samtal tillsammans med två specialpedagoger för att möta gruppen ur flera perspektiv. Träffar följer för det mesta en tydlig dramapedagogisk struktur med uppvärmning, övningar och avslappningar som i så hög utsträckning som möjligt ligger i linje med den tematiken som ska belysas. Lektionen följs av en återkoppling med berörda pedagoger, efter det skrivs en utvärdering av träffen. Vid en insats slut, efter tio träffar, lämnas en slutgiltig utvärdering av grupprocesser med framgångsfaktorer, vidare utmaningar och framåtsyftande arbete till berörd personal.

Till sist. Vem du skicka vidare till? Motivera?

- Jag vill skicka vidare till kontoret brevid där Johanna Ståhl oförtröttligt fixar vikarier till alla förskolor och skolor i kommunen. Jag hör hennes samtal under dagarna och är verkligen imponerad av hennes alltid lika trevliga bemötande.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna