Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-05-15

Reportageserie Skicka Vidare

Maria Hildebrand läraren med ett brinnande intresse för matte/no

När studentmössan lyfts mot skyn efter avslutad gymnasieutbildning fick hon praktik på en skola. Ett möte med arbetslivet som gav mersmak och idag är en lärresa som bland annat givit henne stipendie för att fördjupa kunskaperna i matematik.
- Det var så givande och roligt att arbeta med barn, och är det fortfarande!

Möt Maria Hildebrand, Ma/NO- läraren som prestigelöst ständigt utvecklar sin undervisning.

När Josefine Sjöberg förra veckan sände stafettpinnen i #SkickaVidare till Maria Hildebrand var det med motivering att vi skulle möta en tydlig ledare och kompetent pedagog som brinner för sina elever och ämnen. En motivering som definitivt bär sig! Maria Hildebrands svar på Pedagog Varbergs frågor lyfter elever, elevers lärande och de utvecklingsprocesser som pågår i Varbergs kommunala grundskolor.
- Det bästa med arbetet är så klart att se elevernas glädje när de lär sig och att ha möjlighet att följa deras utveckling. Det blir min glädje också, säger Maria Hildebrand.

Enskilt-par-alla

Möjligheten att hjälpa och stötta elever i deras utveckling är också en drivkraft för Maria Hildebrand. När hon ”bedömer” den egna förmågan att analysera och reflektera över undervisning, visar hon på en stabil yrkestrygghet.
- Jag tycker att jag hela tiden utvecklar och förändrar min undervisning till det bättre för att skapa förståelse och engagemang så att elevernas lärande ökar.

Idag arbetar hon på mellanstadiet på Ankarskolan i ett så kallat tvålärarsystem. Formen stärker arbetsmiljön till det bättre, och genererar ett lärande kollegor emellan i nära samarbete med varandra.
- Vi har två fjärdeklasser med trettioen elever i varje klass, berättar Maria Hildebrand. Jag arbetar tätt tillsammans med mina kollegor och delar matematikansvaret med en av dem. Vi planerar alltid lektionerna tillsammans och turas om att hålla i genomgångar.

Genom att alltid vara två lärare i klassrummet kan hon och kollegorna möta elevernas pågående lärandet och progression. Arbete i helklass kan varvas med arbete i mindre grupper där undervisningen anpassas till elevernas behov samt det möjliggör också en-till-en-undervisning. Maria Hildebrand menar att det gagnar alla att variera hur lektionerna sätts samman.
- I NO:n varierar jag undervisningen och lektionsinnehållet mellan att läsa texter enskilt, i par eller alla. Vi kan lyssna på texter, titta på filmer och skriva längre texter, förklarar hon. Vid genomgångarna tränar vi begrepp tillsammans. Vi genomför ofta systematiska undersökningar i mindre grupper, eller i par för att alla ska känna sig delaktiga. Allt för att alla ska ha möjlighet att ta till sig av undervisningen och lära sig så mycket som möjligt. Vi resonerar ofta tillsammans för att utveckla elevernas förmåga att resonera och argumentera.

Från praktik till livslångt lärande

När Maria Hildebrand avslutat gymnasiet praktiserade hon på olika arbetsplatser. När hon så en dag kom till en skola, kände hon direkt att det var givande och roligt att arbeta med barn. Hon beslutade sig för att läsa vidare till lärare.
- Jag utbildade mig till lärare i matematik, NO och teknik då det är mina favoritämnen och jag har alltid gillat att använda kunskaper till praktiskt arbete som dessa ämnen ger stora möjligheter till.

Hon stortrivs med jobbet och uppskattar att Varbergs kommunala skolor sedan några år tillbaka bland annat driver kompetenshöjande insatser i matematik.
- Under de senaste åren har Varberg satsat på att fortbildningen inom matematik har en röd tråd, och det hänger ihop med ÄDK-arbetet, säger Maria Hildebrand. Jag har dessutom fått möjlighet att utbildat mig till lärledare inom ÄDK och ser det som en utvecklande och givande uppgift.

Tillsammans med fyra matematiklärare i kommunen ansökte, och beviljades, Maria Hildebrand ett stipendium för att fördjupa sig i Singaporematte. Väskor packades och iväg det bar. Till London.
- Vi fick gå en kurs med Dr Yeap, föreläsare och utbildare inom Singapore math. Singaporematten är en beprövad och framgångsrik modell för undervisning i matematik som bygger på internationell forskning.

Maria Hildebrand använder kunskapen Dr Yeap skickade med henne och kollegorna i sin dagliga undervisning. Eleverna utvecklar kunskaper i hur och på vilket sätt man kan arbeta mer problemlösande i matematik, barmodeling. Maria Hildebrand menar att det är både roligt och häftigt att få introducera Singaporemattens barmodeling (blockmodellen) redan i fjärde klass och därmed ha möjlighet att följa elevernas utveckling vad gäller just problemlösning. Hon beskriver vidare Varbergs kommuns samarbete med NCM och SKL i en specifik matematiksatsning för år 1 och att hon som förstelärare har möjlighet att vara en del av denna utvecklingsprocess.
- Från och med höstterminen är jag delaktig som ett stöd , och det känns jättespännande och intressant. Det är en av fördelarna med att #jobbaivarberg, summerar Maria Hildebrand; att det är så varierande och utmanande.

Vem Maria Hildebrand skickar vidare till får vara en cliffhanger till 27 maj då ”redaktionen” för Pedagog Varberg bland annat ska omvärldsbevaka på ”bortaplan” kommande vecka.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna