Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-05-02

Reportage MOA, modern arbetslivsorientering

Arbetslivsdag på Håstensskolan

En dataingenjör med uppdrag som marknadsförare, en försvarsadvokat med egen firma och en undersköterska som sadlade om till lärare. Tre yrkesföreträdare inleder arbetsdagen i klassrum på Håstensskolan och möter 120 elever i årskurs 8 i tre föreläsningspass. Det är arbetslivdag med valkompetens i fokus!

Hans Bergqvist

Hans Bergqvist

Pass ett på Håstensskolans arbetslivsdag inleds med att Hans Bergqvist från fondbolaget Simplicity berättar om sitt arbete. Vad gör ett fondbolag och vilka arbetar på ett sådant företag? Vilka olika arbetsuppgifter finns och vilka kunskaper, egenskaper och förmågor behöver de anställda ha? Eleverna som är indelade i grupper om drygt trettio, lyssnar och inflikar med både frågor svar när Hans Bergqvist bollar tankar till dem. Det blir en del ekonomi, en del marknadsföring och en del möjligheter och drömmar.
- Ni går i åttan nu, vad kommer att förväntas av er när ni ska möta arbetsmarknaden?
Frågan spetsar dagens syfte att stärka elevernas valkompetens och ge vidgad förståelse för möjliga vägar att välja för att nå sina drömmar och mål. Hans Bergqvist låter sin egen resa genom utbildningar och jobb symbolisera ett livslångt lärande.
- Jag gick tekniska programmet på gymnasiet, sökte mig till Jönköpings universitet, examinerades till dataingenjör och arbetade sedan som datakonsult i tio år. Under studietiden valde jag att vara utbytesstudent i Liverpool i ett år, något jag kan rekommendera er alla att testa på.
När Hans Bergqvist så fick möjligheten att arbeta med marknadsföring tog han den direkt och stormtrivs med uppdragets mångfald. Han tipsar eleverna om att sommarjobba, söka volontärsuppdrag, och bidra i elevråd. Kloka val att välja när ett CV ska ”byggas” och Hans Bergqvist uppmuntrar eleverna att tänka till kring alla möjligheter som finns för dem att skapa nätverk och kontakter.
- När ni söker jobb visar ett aktivt CV att ni är engagerade och tar för er och det är viktiga delar inom alla jobb. Sätt mål och sök svar på vilka möjligheter ni har, var aktiva i idrotts- och kulturföreningar. Delar ger dig erfarenhet kan väcka en arbetsgivares intresse för dig som person!

Irene Lind

Irene Lind

Utmana kunskaper och stärka valkompetens

Arbetslivdagar är en metod som sedan 2014 erbjudits årskurs 8 att genomföra. Förmiddagen ägnas åt föreläsningar där yrkesföreträdare kommer till skolan, eftermiddagen kan vikas för studiebesök och reflektion. Vilka yrkesföreträdare som besöker skolorna kan variera, och just variationen är en av styrkorna med arbetslivsdagarna.
- Det är spännande att utmana eleverna i deras nuvarande kunskap om olika utbildningar och yrken, säger läraren Jennie Ottosson som tillsammans med arbetslaget runt årskurs 8 ansvarar för dagen.
Eleverna har förberett sig genom att söka information om olika yrken, formulera frågor och också tänka till kring bemötande och social kompetens gentemot yrkesföreträdarna som kommer till skolan.
- Dagen ger eleverna möjligheter att förstå hur skolans olika ämnen knyts samman med jobb och arbetsmarknad, fortsätter Jennie Ottosson. Det kan leda till ökad studiemotivation och också få eleverna att tänka i nya banor om framtid och möjligheter.

Vad säger lagen och hur funkar moralen?

Irene Lind, advokat och egenföretagare i nystartade Advokatfirman Lind AB, möter eleverna i pass två. Lag och rätt, ordning och reda. Demokratiska värden och etik och moral. Passet väcker elevernas nyfikenhet och med autentiska fall som Irene Lind arbetat med, upplevs eleverna nästan trollbundna. Verklighetens fall kliver rakt in i klassrummet och de snart straffmyndiga eleverna tycks tagna av att insikten att de står inför en juridisk skiljelinje vad gäller brott och straff. Ett arbetsområde de dessutom läst i samhällskunskapen.
- Är det inte svårt att försvara en person som dödat en annan person? undrar en elev.
- Brott händer ju ofta på nätterna, är du alltid beredd på att jobba? undrar en annan.
Irene Lind svarar sakligt på frågorna och beskriver utmaningar i hennes arbete som försvarsadvokat. Exempelvis när en klient nekar till ett brott hen står åtalad för, ska Irene Lind i sitt uppdrag försvara och föra personens talan, utifrån de uppgifter hon som advokat har tillgång till
- Det är klientens uppgifter som påverkar vad jag kan redogöra för under en rättegång. Det är inte mitt ansvar att kontrollera en åtalads berättelse, det är åklagarens uppgift att styrka att det är utom allt rimligt tvivel att en person begått brottet hen står åtalad för.
När straffsatser för olika brott redovisas hörs ett sorl i klassrummet. Kanske landade arbetsområdet lag och rätt rakt in i elevernas vardag och fritid? När föreläsningen är över dröjer sig några elever kvar och ställer fördjupande frågor. Att advokatyrket väcker nyfikenhet är solklart. 

Maria Alva

Maria Alva

Inte ett jobb för alla

Det tredje passet levereras av en av lärarna på skolan, Maria Alva, som tidigare arbetade som undersköterska. Hon berättar att man aldrig blir för gammal att lära om och lära nytt, och ger eleverna en inblick i att arbeta inom vård-och omsorg. 
- Jag arbetade i hemtjänsten i Träslövsläge och de berättelser jag fick ta del av, brukarnas livsöden och erfarenheter, gav jobbet en guldkant. Varje möte är meningsfullt eftersom du upplever att du verkligen gör skillnad för människor.
Maria Alva understryker att undersköterskejobbet inte passar alla, och att det är ett jobb du måste gilla. Situationer som kan vara svåra att hantera fungerar inte för alla att ställas inför. Maria Alvas listar topp tre över egenskaper och förmågor som en skicklig undersköterska äger: tålamod, empatisk förmåga och ett genuint intresse att hjälpa medmänniskor.
- Att se brukarna bakom en eventuell sjukdomsbild och behandla hen som en människa, inte som en patient, är avgörande. Likaså att du har en god mental balans eftersom du blir stöd för de människor du möter på många olika sätt, förklarar hon.
Maria Alvas har utbildat sig genom hela livet och haft många olika yrken. När hon ställer en rak och personlig fråga till eleverna blir det knäpptyst i rummet: Vilket är mitt ”arbetsmarknadshandikapp” tror ni? Någon svarar ”språket” och ännu en nivå i elevernas lärande blir synligt. Maria Alvas har utländsk bakgrund, och eleverna får reflektera över om alla människor har likvärdiga förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Önskad effekt och efterarbete

När föreläsningspassen avslutats beskriver Jennie Ottosson önskad effekt av dagen.
- Det är en förhoppning att eleverna upplever att de fått ny kunskap och att deras valkompetens breddats. Vi hoppas också att de tänker till kring gymnasieval och vad de ser sig själva arbeta med som vuxna, och att de tagit till sig yrkesföreträdarnas budskap om att ha mod att sätta mål och uthålligt sträva att uppnå dem.
Om förhoppningar för effekt i elevers lärande införlivas kommer dels reflektionspasset under eftermiddagen att visa, dels den utvärdering av dagen som eleverna gör. Utifrån insamlad ”data” får arbetslaget inblick i elevernas lärande och upplevelser, och kan då ta ställning till om dagen ska genomföras också med nästa års ”åttor” eller inte. 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna