Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-05-29

Reportage MOA:
#AiS med ”måltavla” utflyktslekplats Apelviken

Varberg växer. Varberg utvecklas. Apelviken, ett havsnära område och en skön plats ska omdanas och göras än mer attraktivt. Också för yngre invånare och medborgare. På Påskbergsskolan pågår process som bäst med målgrupp barn- och unga som vill vistas i viken.
- Eleverna uttryckte redan efter första lektionen att processen upplevdes meningsfull och lärorik, säger Caroline Olofsson, en av de ansvariga lärarna i arbetet som pågår.

Det är den fjärde omgången av dialogmetoden AiS, Arkitekter i Skolan, som genomförs i de kommunala grundskolorna. Påskbergsskolan fick efter förra årets process blodad tand, och bestämde sig för att om möjlighet gavs, skulle de köra en ny runda med den vetenskapligt förankrade metoden vars mål är att ge barn och unga inflytande i stadsutveckling och samhällsfrågor.
- Första steget i AiS är att en verklig och utomstående aktör från arbetslivet- eller näringslivet ber eleverna om hjälp att tänka till kring exempelvis stadsutveckling i ett skarpt läge, berättar Caroline Olofsson. Klassen röstar om deltagande i demokratisk anda och skickar därefter sina tankar till frågeställaren.
Därifrån tas sedan nästa steg, och beroende på vilka möjligheter som finns att låta elever vara med i skarpt läge, kan AiS exempelvis handla om nya stadsdelen Västerport, en utegård på en förskola, ett nytt bostadsområde eller en park som ska anläggas. Påskbergsskolans ”måltavla” för vårens process blev Apelviken och specifikt en utflyktslekplats som planeras att anläggas inom några år.
- För eleverna tycks det inte spela någon roll att tidsperspektivet är flera år. De upplever stolthet att få vara med och göra sina röster hörda, och uttrycker spänning i att få vara med och framföra förslag, säger Caroline Olofsson.

Utflyktslekplats – en plats för alla

Under våren har tisdagsförmiddagarna varit öronmärkta för AiS. Som alltid kunskapas det om Varbergs DNA, arkitektur, lagar och förordningar och beslutgången i en demokratisk process. Vad får byggas och anläggas? Vilka hinder kan man stöta på före, under och kanske till och med efter en byggprocess? Frågorna är många, och svaren levereras av bland andra personal från Varbergs kommun som handlägger, planerar och ansvarar för utflyktslekplatsen, och av Treativ som vet hur att skapa moodboard, målgruppsanalys och kommunikation kring processer där många berörs.
- Eleverna lär både brett och djupt om mark- och exploatering, plats- och destinationsutveckling samt yrken som finns inom flera branscher. Vi dockar an läroplanen i bland annat matematik, samhällskunskap, svenska och teknik. De medskapande aktörerna tillför kunskap på ett sätt som vi lärare kanske inte kan, och de förankrar också arbetet i elevernas verklighet, menar Caroline Olofsson.

För att föra in känslor i det som eleverna spånar kring, har de tillsammans med Treativ skapat moodboards. Bilder över solnedgångar, sand och barfotaspring, barn och unga i rörelse samt mångfald och tillgänglighet genomsyrar bildsammansättningar vars syfte är att förstärka just vilka känslor platsen ska framkalla. Det är tydligt att eleverna ser utflyktsplatsen som en plats för alla, oavsett förutsättningar och funktionsuppsättningar.
- Det mest utmanande har varit att förstå skalor. Bredd och längd var ganska lätt, men höjden, den blev en annan femma. Vi har jobbat mycket med linjal och millimetrar, ”sågat” och gjort om, berättar Caroline Olofsson. En modell ska vara 1:100 och det var inte självklart att ställa om perspektivet så att träd, buskar, solskydd och gungor inte blev gigantiska. Eleverna har visat på stor uthållighet och när förståelsen succesivt sjönk in, blev det proffsiga och skalenliga modeller av utflyktslekplatsen!

Vernissage och några år av väntan

I eftermiddag är det dags för vernissage. Elevernas modeller av hur de tänker sig utflyktslekplatsen visas upp för vårdnadshavare och också för några av ”vännerna i Viken”. Nils Gordh, som bland annat som driver Apelvikens camping och restaurang Solviken, står värd för vernissaget vilket ger eleverna en möjlighet att använda omgivande miljö som rekvisita.  
- Förutom att eleverna upplever processen meningsfull, motiveras de att plugga på i skolämnena vi läser. De ser att ämneskunskaper är värdefulla, inte bara i ett framtida arbetsliv, utan också här och nu för att kunna genomföra uppgifterna som AiS består av. Det blir en win-win när skola och arbetsliv samarbetar för elevers lärande på detta viset, summerar Caroline Olofsson och skyndar iväg mot eftermiddagens vernissage.


Viktoria Struxsjö 

ikon

Senaste nyheterna