Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-15

Populära utbildningar i programmering

Den 1 juli 2018 träder den reviderade läroplanen i kraft. Syftet med förändringarna är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. En nyhet blir programmering, som kommer att ingå framför allt i matematik och teknik. För att förbereda lärare på bästa sätt anordnas utbildningar med fokus på programmering.

Det är fullbokat när programmering står på agendan.

Det är fullbokat när programmering står på agendan.

Programmering handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin, till exempel en dator eller robot, att utföra ett visst arbete. Till höstterminen 2018 ska programmering vara implementerat i framför allt ämnena matematik och teknik. För att underlätta förändringen för lärare så anordnar IT-pedagogerna i Varbergs kommun tillsammans med läraren Magnus Carlenäs, utbildningar med syfte att lära och inspirera.
- Vi erbjuder ett helt smörgåsbord med programmering. Vi vill avdramatisera det och visa att det är riktigt roligt, menar Magnus Lindblad, IT-pedagog. 

Fullbokade utbildningar

Programmering är en het potatis just nu i landets skolor. Lärare har fått ett år på sig att lära sig vad programmering innebär innan det införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan.
- Det är en väldigt spridd kompetens bland lärare. En del har redan arbetat med programmering tidigare medan det är helt nytt för andra, berättar Magnus Carlenäs.

Lärare från Almers grundsärskola testar att programmera.

Lärare från Almers grundsärskola testar att programmera.

Han är med och håller i utbildningarna och har ett stort intresse för programmering. Något han inte är ensam om bland kommunens lärare efter nyheten om den reviderade läroplanen.
- Alla våra utbildningar är fullbokade. Det är många som vill lära sig mer om vad förändringarna faktiskt kommer att innebära, menar han.

Programmering i undervisningen

Programmering behöver inte vara komplicerat. Att börja lugnt, lära sig några begrepp, diskutera och testa sig fram är en god start. Och det är precis så det går till under utbildningstillfällena.
- Vi måste lära oss den värld våra elever lever i och här får vi alla samma grund, säger Caroline Svensson, lärare på Almers grundsärskola.
Hon går utbildningen tillsammans med sina kollegor och de uppskattar både tips på appar och att få testa på att programmera.
- Det här var inte alls så svårt som jag trodde att det skulle vara. Jag känner mig redan beredd att börja prova programmering i undervisningen, säger Kerstin Carlsson, lärare på Almers grundsärskola.

Magnus Lindblad och Magnus Carlenäs visar användbara appar.

Magnus Lindblad och Magnus Carlenäs visar användbara appar.

Tid behövs

Magnus Carlenäs är glad över att många har börjat intressera sig för programmering.
- Det är viktigt att vi ser att programmering spelar en stor roll i vår vardag. Vi behöver förstå att saker och ting inte bara sker utan att en människa ligger bakom allt vi möter, från riktad reklam till självkörande bilar, menar han.
Han vill dock poängtera att det behöver planeras in tid för att lärarna ska kunna lära, oavsett vart de befinner sig. Han rekommenderar lärare att prata med sina rektorer om tid och lärtillfällen.
- Det kommer att behövas ytterligare utbildningar för att det ska bli likvärdiga förutsättningar på alla skolor. Bland annat så har skolverket en webbkurs om programmering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., anmälan till den öppnar 8 jan, den kan vara ett bra alternativ att jobba med tillsammans i kollegiet.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna