Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-09

På grundsärskolan skapas balans mellan krav och förmåga

Tydlighet, struktur och trygghet är ledorden. Saknas ett av dessa så kan hela dagen fallera. På Mariedalsskolans grundsärskola arbetar de hela tiden för att skapa balans mellan omgivningens krav och elevens förmåga.
- Här måste vi utmana oss själva hela tiden för att nå fram till eleven, säger Anna-Lena Svensson, klasslärare.

Malin Pastuhovic och Anna-Lena Svensson

Malin Pastuhovic och Anna-Lena Svensson

De sex eleverna som går på Galaxen, träningsskolan på grundsärskolan, har alla sina bestämda arbetsplatser. Där finns tydligt material såsom dagsschema, veckoschema, kommunikationskarta och bilder som stöd. Allt är individuellt anpassat för eleverna. 
- Vi gör allt material själva. Det måste vara av intresse för eleven annars tappar de motivationen till att lära, säger Anna-Lena Svensson.
Hon har arbetat i grundsärskolan i över tjugo år och menar att det är mycket som har ändrats under åren.
- Det har skett en stor förändring inom grundsärskolan, även hur man ser på skolan. Visst finns det dem som tror att det fortfarande bara handlar om omvårdnad men det är bara okunskap. De allra flestas har förstått att det handlar om en hel palett med verktyg och kunskaper som eleverna behöver ha med sig i livet, säger hon.

Måste ligga steget före

Grundsärskolan har två inriktningar, grundsärskolan och träningsskolan, och de har båda sina egna läroplaner och alla elever har individuella uppsatta mål som de ska nå under terminens gång.
- För att de ska kunna nå sina mål måste vi hela tiden ligga steget före. Vi måste utmana oss själva på alla plan, berättar förskolläraren Malin Pastuhovic.
Tydligheten är något som återkommer när Anna-Lena Svensson och Malin Pastuhovic diskuterar sitt arbete.
- Det är så många frågor som vi ställer till oss själva varje dag. När? Varför? Hur länge? För oss är dessa frågor ofta självklara men inte för elever inom autismspektrat. Därför gäller det för oss att underlätta för dem genom att tydliggöra dessa. Där har elevernas individuella schaman en stor betydelse, det ger dem även en känsla av kontroll, menar Malin Pastuhovic.
- Jag tror faktiskt att dessa scheman kan vara bra för alla elever. Att göra skolan mer tydlig och förutsägbar kan vara till hjälp för många, menar Anna-Lena Svensson.

Birgitta Andersson

Birgitta Andersson

Arbetar mycket med kommunikation

Birgitta Andersson är speciallärare och arbetar med de yngre barnen i grundsärskolan. I hennes klass går det fem elever och alla har individuella och vitt skilda mål.
- Vi utgår från läroplanen när vi sätter upp målen. Eleverna har ungefär fyra mål åt gången och vi försöker lägga oss på en lämplig nivå, berättar hon.
- Här arbetar vi mycket med kommunikation. Alla har rätt till att kunna kommunicera och det är jag som pedagog som ska hjälpa eleven att hitta rätt verktyg för att få kommunikationen att fungera. Det är en utmaning ibland men det är så härligt när eleverna lär sig något nytt.

Samarbetar med grundskolan

Även hos de yngre gör pedagogerna i stort sett allt material själva. Elevernas intressen förändras och då måste även materialet göra likaså. Men materialet sparas och finns tillgängligt för hela skolan.
- Vi samarbetar mycket med grundskolan. Ibland knackar någon lärare på och vill låna material till sin undervisning. Vi arbetar också med läsinlärning tillsammans med grundskolan, då kommer några elever över till oss och är med en lektion eller så är det våra elever som är hos dem. Det är en verklig förmån att kunna samarbeta med varandra. Eleverna lär sig så mycket av det. 
I Birgitta Anderssons klass arbetar de mycket med värdegrund och de försöker få eleverna att arbeta självständigt.
- Det ger så otroligt mycket när eleverna utvecklas, när man får se progressionen. Även de små stegen är så otroligt häftiga och även när man ser elevernas stolthet när de klarar av något för första gången. Då får se sätta in en bild på det de precis klarat i sin Jag kan pärm, det är en fantastisk känsla!

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna