Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-06

”Ordning och reda” – matematikens dimensioner tar plats på fritids

Kluriga uppgifter och klassiska sällskapsspel som spetsas med matematik med mål att barn och elever ska uppleva tilltro till den egna matematiska förmågan. Dimensioner, talserier och former ska väcka nyfikenhet, också i kompetensutvecklande insatser för lärare och pedagoger i fritidshemmen i Varbergs kommunala verksamhet. Matteklubben är på plats i stan!

Johan Holmberg och Hanna Qvarforth från Påskbergsskolan.

Johan Holmberg och Hanna Qvarforth från Påskbergsskolan.

Annika Faxander och Marie Eneqvist från Matteklubben möter sextiotalet taggade lärare och pedagoger i en konkret workshop där förmiddagen inleds med utmanande exempel kring kortlekens olika symboler och hur vår hjärna läser av olika tal. Förmågan att förstå dimensioner, antal, färg och form kan vi exempelvis med en helt vanlig kortlek som verktyg, utveckla och stärka.
- Att arbeta med olika matematiska dimensioner, stärker barnens och elevernas tänkande, säger Annika Faxander medan hon blandar leken på scen och speglar spelets gång via projektorn. Lekens olika färger, former och antal är ett fantastiskt verktyg för lärande. Två dimensioner fungerar ofta bra, men tre eller fler kan innebära utmaningar. Och det är dem vi ska utveckla och träna tillsammans med barn och elever!

Vill vända trend

Matteklubben startade 2014 efter att förra PISA-rapporten slog fast att svenska barns och elevers resultat i matematik sjönk i jämförelse med andra länder. Annika Faxander och Marie Eneqvist bestämde sig då för att aktivt försöka bidra till en vändande trend, och tänkte att matematik, precis som dans, basket eller skidor, skulle kunna vara ett fritidsintresse för barn och ungdomar.
- Efter bara en kort tid, såg vi att självkänslan hos barn stärktes och att de som upplevt matematik svårt, nu var stolta och hade övervunnit ett slags motstånd att lära om tal och dimensioner, säger Marie Eneqvist.

Annika Faxander och Marie Eneqvist från Matteklubben.

Annika Faxander och Marie Eneqvist från Matteklubben.

På samma ställe i vår hjärna där det hålls ordning och reda på olika dimensioner, hålls det också ordning och reda på de matematiska begreppen, förmågorna och kunskaperna. Förmiddagen vänder och vrider på vårt sätt att tänka och utmanar oss i att inte alltid vara tydliga med att det är just matematik vi tränar.
- En lek eller ett spel som spetsas med matte, kan attrahera också de barn och elever som upplever ämnet svårt, säger Annika Faxander. Det viktiga är att vi som arbetar med barn och elever har ett syfte med det vi gör, och att vi vet vad det är vi strävar att uppnå med exempelvis leken eller spelet som gagnar elevers lärande. 

Uppdrag för kunskapsutveckling

Förmiddagen är en del av den helhet för kompetensutvecklande insatser som riktas särskilt för fritidshemmet. Revideringar av LGR11 förtydligar fritidshemmets uppdrag för elevers kunskapsutveckling. Johan Holmberg och Hanna Qvarforth arbetar på Skutans fritids på Påskbergsskolan, och menar att Matteklubbens handledningar och material ger stöd för arbetssätt och innehåll.
- Vi har arbetat med Matteklubben i ett år, säger de. Det är bra att matematik blir en naturlig del av fritidshemmets verksamhet, utan att det blir traditionella lektioner.
Johan Holmberg och Hanna Qvarforth berättar vidare att de delat in barnen som tillhör Skutan i olika grupper om cirka tolv barn per grupp, och skapat ett utbud av olika aktiviteter som barnen upplever och aktiveras via.
- Det blir både en lugn lärmiljö och en kontinuitet i verksamheten genom att vi delar in barnen, och vi upplever deras engagemang för att spela och leka på ett sätt där matematik inkluderas, utan att de egentligen tänker på att det är just matematik, som mycket positivt.

Under förmiddagen hörs en del skratt, några ”aha” och många fördjupande samtal om lärande, läroplan och fritidshemmets betydelse för en helhet. Precis som i matematikens värld, där bråktal är delar som ger helhet, är den kompetensutvecklande insatsen för fritidshemmet del av en helhet. Dessutom en uppskattad del, eftersom det ges konkreta verktyg och aktiviteter att ta med sig till praktiken och starta upp direkt.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna