Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-08-24

Ny kunskap om miljö, hälsa och trafiksäkerhet

Nästan en femtedel av mellanstadiebarnen skjutsas dagligen med bil till skolan. På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt och eleverna samlar samtidigt på sig en mängder av värdefull kunskap.

Hallå där! Björn Pihlquist och Li Hagström, trafikplanerare på hamn- och gatuförvaltningen!

Berätta vad På egna ben är för något och vilka som kan delta?

- På egna ben är en kampanj som handlar om att uppmuntra elever i årskurs 4-6 att ta sig till skolan till fots, med cykel eller med kollektivtrafik, under fem veckor på hösten. Kampanjen är uppbyggd som en tävling där alla deltagande klasser tävlar mot varandra om fina priser. Alla kommuner i Halland och Västra Götalandsregionen kan delta i På egna ben, men man tävlar bara mot andra klasser inom samma kommun.

Vad är syftet med kampanjen?

- Det finns flera goda anledningar till att kampanjen har startats upp! Ett av syftena är att öka trafiksäkerheten i nära anslutning till skolor genom att minska antalet bilar. När många blir skjutsade till och från skolan med bil blir det snabbt mycket biltrafik utanför skolan, och risken för olyckor ökar. Ett annat syfte är att barnen ska upptäcka att de klarar av att ta sig på egen hand, vilket bidrar till stärkt självförtroende och ökad självständighet. En bonus är att elevernas hälsa och prestation förbättras vid fysisk aktivitet.

Vilken effekt kan På egna ben ha på eleverna och vad kan de lära sig?

- En långsiktig förhoppning är att kampanjen bidrar till att etablera hälsosamma och miljömässigt hållbara vanor, genom att gång, cykel och kollektivtrafik ses som naturliga alternativ när man ska någonstans. Kortsiktiga effekter kan vara ökad koncentration under lektionerna som en följd av den fysiska aktiviteten. Dessutom kommer eleverna kunna tillgodogöra sig värdefull kunskap från de flertalet övningar och faktablad som ingår i kampanjen, på teman som trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Övningarna och faktabladen är alla kopplade till kursplanemålen.

Hur fungerar själva tävlingen och finns det något de tävlar om?

- Eleverna samlar på sig poäng genom att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan. Dessutom kan föräldrar, syskon och kompisar hjälpa till att samla ihop bonuspoäng. Klassen samlar också poäng genom att göra övningar. De klasser som samlat ihop flest poäng under de fem veckor kampanjen pågår har chans att vinna pengar till klasskassan - 5000 kr i förstapris, 3000 kr i andrapris och 2000 kr i tredjepris. Förutom dessa fina priser finns det varje vecka möjlighet för klassen att kvalificera sig för utlottning av en etappvinst, som består av en överraskningslåda.

Kan På egna ben lära lärarna något med?

- Definitivt! Det är vi vuxna som sitter bakom ratten oavsett om vi skjutsar våra barn till skolan eller kör till jobbet. Om vi vuxna får en bättre förståelse för de negativa konsekvenser vårt ofta slentrianmässiga bilkörande kan få för barnen, miljön och vår egen hälsa, ökar förhoppningsvis vår vilja att se över vårt eget beteendemönster över hur vi transporterar oss.

När pågår kampanjen och hur anmäler man sig?
- På egna ben pågår under höstveckorna 38-42. Sista anmälningsdagen är fredagen den 28 augusti och klassens pedagog anmäler klassen genom att gå in på www.paegnaben.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och klicka på den röda knappen "Anmäl er här!".

Något annat ni vill berätta om kampanjen?

- Eftersom många bor och jobbar på ett sådant sätt att man i vissa fall måste ta bilen, är kampanjen anpassad så att även dessa elever kan delta! Detta genom att ni bestämmer en plats cirka 500 meter från skolan som eleverna kan bli avlämnade eller avhämtade på. För den som har övriga frågor om kampanjen går det bra att skriva till paegnaben@varberg.se så försöker vi besvara dem.

Frida Eckegren Serholt


ikon

Senaste nyheterna