Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-08-31

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 2

MOA-mässans vision, mål och syfte har konkretiserats efter vårens arbete, och ett ”göranden” under hösten lär innebära verkstad för alla inblandade i arrangemanget.
- Det är givande att uppleva hur aktörerna som kommer att levandegöra MOA-mässan tar sig an uppgiften att visualisera innehållet, säger Frida Ljungqvist, kommunikatör på barn- och utbildningsförvaltningen och del i arbetsgruppen för MOA-mässan 2019.

På måndag träffas involverade aktörer för tredje gången och MOA-mässan går in i nästa skede av planeringen. Vilka olika behov finns för att förverkliga ambitioner och det som är tänkt att synas på mässgolvet? Hur förbereds eleverna inför mässbesöket så att det som presenteras och upplevs dockar an läroplanen?
- Vi ser att en lärarhandledning tas fram där vi ger exempel hur lärarna kan arbeta med mässans syfte och innehåll på ett relevant sätt, säger barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingschef Maria Wiren. Vi har också här hämtat inspiration från EuroSkills 2016.
Som komplement till lärarhandledningen kommer en app att användas. Appen möjliggör att följa lärandet som sker, ge eleverna matnyttig information och säkerställa en tvåvägskommunikation med sin lärare. Maria Wirén fortsätter:
- Vi ser alltså goda möjligheter att kvalitetssäkra MOA-mässan som lärandeprocess och det arbete som lärare, företag och branscher samverkar kring för kommande mässor. Appen ger oss dessutom möjlighet till både kvantitativa och kvalitativa data som underlag för analysarbete.

MOA-mässan är del i hela skolans ansvar att arbeta med elevers valkompetens och vägledning. Malin Jacobsson anser att mässans syfte och innehåll gagnar både lärarnas och hennes uppdrag att vägleda elever som kollegialt ansvar.
- Eftersom undervisningen inkluderas i processen kan lärarna använda upplevelsen i det arbete de gör. Jag kan spetsa de individuella samtalen jag har med åttorna efterföljande höst, när de blivit nior och gymnasievalet närmar sig.

Bristyrken och behov av kompetenser

Vision, mål och syfte för mässan har konkretiserats efter vårens arbete, och ett ”göranden” under hösten lär innebära verkstad för alla inblandade i arrangemanget. Målbilden att stärka elevers valkompetens och låta dem fundera över framtida studie- och yrkesval, kompletteras nu med möjlighet att kika in i framtidens Varberg och reflektera över ”min” plats i staden. Hur kan ”jag” bidra till, och fortsätta utveckla Varberg som kommun och geografiskt område? Järnvägstunnel under mark och nya stadsdelar ovan mark kan väcka nyfikenhet och öppna upp för nya tankar kring studier- och karriär.
- När du är 14–15 år kanske inte stadsutveckling leder tankarna till arbetsmarknad och jobb. Vår uppgift blir då att synliggöra alla möjligheter som just stadsutveckling för med sig för medborgare, också de unga, förklarar Malin Jacobsson, studie- och yrkesvägledare.

En annan grupp yrkesrepresentanter som deltagit från start i processen inför MOA-mässan är Krögarföreningen i Varberg. Bristen på exempelvis kockar är ett av de yrken som kommer att få fokus på mässgolvet i mars.
- Vi tvekade inte en sekund att vara med i detta arbetet, säger Magnus Palmqvist, ordförande i föreningen. Vår ambition är att mötena med eleverna under mässan både ska dofta och smaka och ge förståelse för restaurangbranschens olika yrken. Att jobba som kock är att kombinera hantverk och kemi, för gifter sig inte smakerna med rätternas utformning, kan gäster bli besvikna.

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 1

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna