Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-05-08

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 1

För drygt en månad sedan sjösattes ett långsiktigt arbete med fokus på grundskolelevers stärkta valkompetens för vidare studier och yrkesval. Ett arbete som inkluderas i Varbergsmodellen för modern arbetslivsorientering, MOA, och där grundskolornas SKAL-företag och andra medskapare erbjudits att visualisera olika yrken i olika branscher på MOA-mässan, en lokal yrkesmässa i mars 2019.
- Ambitionen är att göra något unikt i samband med mässan möten där kunskaper, upplevelser av arbetsliv och arbetsmarknadskunskap införlivas i den löpande undervisningen, säger utvecklingschef Maria Wiren.

Arbetsgruppen planerar inför mässan.

Arbetsgruppen planerar inför mässan.

Idén om en lokal yrkesmässa föddes redan hösten 2014. Under åren har tankarna konkretiserats och i mars 2019 ska processen realiseras. Behov av att synliggöra för grundskoleelever vilka olika vägar och val som finns till och inom olika gymnasieprogram och yrken är inget unikt. De flesta grundskolor runt om i landet har liknande utmaningar att arbeta med. I Varberg har ett medvetet utvecklingsarbete med just detta syfte pågått sedan 2014. Kommunövergripande strategier och processer omfattar samtliga kommunala grundskolor och samtliga stadier. Flera metoder och arbetssätt har skapats likt ett smörgåsbord, där några också fått vetenskaplig förankring i en effektstudie som genomfördes 2016 tillsammans med bland andra forskarna Martin Lackéus och Carin Sävetun och Skolverket.   

Förebild EuroSkills

Nu är alltså barn- och utbildningsförvaltningen redo för nästa steg i utvecklingen av MOA, en yrkesmässa med högt satta ambitioner. I höstas sattes en arbetsgrupp samman, och i mitten av april fick processen en klockren start i samband med en workshop där 25 olika yrkesföreträdare från 15 olika branscher deltog. Bristyrken, udda yrken och traditionella yrken kommer att synliggöras i en interaktiv mässa med målgrupp samtliga elever i årskurs 8 i de kommunala skolorna.
- Förebilden för form och innehåll är EuroSkills som arrangerades i Göteborg för två år sedan, berättar Malin Jacobsson, studie- och yrkesvägledare och en av personerna i arbetsgruppen för MOA-mässan. Där kom eleverna nära yrkesföreträdare och kunde dels ställa frågor, dels uppleva hur det var att arbeta inom olika branscher och yrken.

De företag och branscher som medskapar har satt ribban högt.

De företag och branscher som medskapar har satt ribban högt.

Det som av eleverna upplevdes riktigt positivt under EuroSkills var att yrken visualiserades. Med hjälp av simulatorer, VR-teknik och showroom med klassiska hantverksyrken kunde yrken studeras och också testas på.
- I februari var vi i Karlstad då de genomförde en lokal yrkesmässa och hämtade inspiration och idéer till MOA-mässan, säger Catharina Blixt Jeppsson, också hon studie- och yrkesvägledare och del i arbetsgruppen för processen i Varberg. Att visualisera yrken är positivt utmanande och får oss som är med och jobbar för mässan att tänka både utanför, runt och i den berömda boxen!

Lokalt entreprenörskap ger dynamisk mässa

Imorgon är det dags för nästa workshop med SKAL-företagen och övriga branscher. Då kommer bland annat temat för mässan att spikas och kartan över mässgolvet att ta form. Men det blir inte traditionella mässmontrar i den form man normalt möter vid ett sådant här arrangemang.
- Utan att säga för mycket, vi är ju fortfarande i planeringsfasen, kan jag ”avslöja” att det kommer att fixas och trixas med ytorna i Sparbankshallen på ett spännande sätt, säger Maria Wiren och ler lite finurligt. Alla företag och branscher som medskapar har satt ribban högt, och uttalat att de vill bidra till MOA-mässan på ett sätt som ger effekt för elevers valkomptens och lärande. Engagemanget de visar är fantastiskt!

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 2


Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna