Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-01-22

Lindbergs skola arbetar faktabaserat med Gapminder!

Ikväll är vårdnadshavare till elever i åk 9 på Lindbergs skola inbjudna till ett kunskapsmingel. Fakta, förståelse och förutfattade meningar, så skulle man kunna beskriva innehållet för kvällen. En kväll som synliggör elevers arbete utifrån Hans Roslings stiftelse Gapminder och deras världsomspännande arbete med en faktabaserad världsbild.
- Factfulness betyder att vi skapar oss en korrekt världsbild utifrån aktuell fakta och hur vi genom att vara medvetna om våra olika insinkter kan hantera det enorma informationsflödet vi möts av varje dag, förklarar Therese Noborg.

Sedan 2016 har högstadieläraren Therese Noborg på Lindbergs skola varit drivande i Varbergs samarbete med Gapminder. Syftet med processen är att utveckla elevers och lärares, förmåga att granska världen och dess företeelser utifrån pålitliga källor och korrekt fakta.
- Under de år samarbetet pågått har jag utvecklat min syn på världen. Jag har även förändrats på andra plan, både personligt och i min yrkesroll som lärare. Efter möten där vi suttit och diskuterat olika innehåll, begrepp och uppgifter med pedagogiskt fokus har jag fått vända och vrida på mina egna tankar om världen, framförallt fördomar och förutfattade meningar.

Factfulness och Dollar Street

Under höstterminen har niorna på Lindbergs skola dribblat olika infallsvinklar på vad som gör att vi upplever världens förändring och utveckling som vi gör. Emellanåt kan det mesta te sig nattsvart, som om allt runt omkring oss blir sämre och sämre. Men så är det inte, menar Therese Noborg och lutar sig mot det faktamaterial som Gapminder tagit fram för bland annat skolor att använda sig av.
- Stiftelsens koncept med att de delar med sig av allt, creative commons, är fantastiskt. Vem som helst kan använda materialet och göra om det till sitt eget, berättar Therese Noborg. Vi har också den lättlästa boken Factfulness som lyfter fram och beskriver våra instinkter och varför vi tänker och reagerar som vi gör i olika situationer. Sammantaget ger det mig som lärare ett bra material för undervisningen.

Höstens process har givit Therese Noborg en tydlig bild av att elevers kunskap kring factfulness har utvecklats. Likaså elevernas förståelse för att människors olika livsvillkor och förutsättningar har förändrats över tid. Hon har noterat att eleverna inte bara stärkt den källkritiska förmågan, utan också arbetat upp ett faktakritiskt förhållningssätt.
- Jag upplever att de skapat sig en mer uppdaterad världsbild och framförallt en annan förståelse och tolerans för andra delar av världen vars invånare har andra förutsättningar. Eleverna har genom Gapminders verktyg Dollar Street kunnat konstatera att det finns olikheter, men också att det finns många likheter med elevernas egna liv och förutsättningar.
- Jag kan även se att begrepp som befolkningsökning, basbehov, extrem fattigdom, relativ fattigdom och inkomstnivåer är något som eleverna nu hanterar genom att ha fått mer kunskap om vilka stora missförstånd som de flesta människor idag bygger sin världsbild utifrån. Eleverna har vidgat sin bild av sig själva på lokal nivå och kan se sin egen roll som medborgare i världen.

Hur har kunskapen om factfulness, och det arbete du gjort i klass, spridits i arbetslaget på skolan?

- Under det här läsåret driver jag en bokcirkel i vårt arbetslag kring boken Factfulness. Vi diskuterar och brottas med vår egen världsbild och fördomar. Det ger oss en slags gemensam grund för hur att hantera såväl källor som fakta och tack vare att vi får en samsyn, möter eleverna en likvärdig undervisning och en faktabaserad världsbild.

Vilka tips och råd ger du till lärare som blir nyfikna på att arbeta för en faktabaserad världsbild tillsammans med elever?

- Våga testa! Oavsett vilka årskurser eller ämnen du undervisar i så bara testa. De flesta som första gången får se Gapminders material tänker att det är SO-lärarens sak att förklara hur världen är. Men det tycker inte jag! Det är allas vår uppgift som vuxna medborgare, och tydligt som lärare, att utbilda eleverna i en faktabaserad världsbild. Vi tar idag del av olika fortbildningar och utvecklingsområden som stärker vår profession, men just factfulness berör även den personliga utvecklingen. Det handlar om förhållningssätt och värderingar som är djupt rotade i och vårt sätt att tänka och som nu blir ifrågasatta. En otroligt spännande ”tankeresa”!

Vi knyter ihop den här texten med dess inledning. Ikväll bjuder ni till ett kunskapsmingel på skolan. Berätta!

- För att avsluta det stora arbetet har jag och eleverna bjudit in deras familjer och anhöriga till en kväll som handlar om att dela med sig. Eleverna bär på massor av ny kunskap som vi är säkra på att flertalet av deras föräldrar och andra runt omkring dem faktiskt inte har. Jag tycker det är viktigt att eleverna inte bara ”gör” saker i skolan utan faktiskt får visa sitt arbete för andra. Att skapa värde utanför den egna gruppen, klassen och skolan ger skolarbetet en helt annan mening och tyngd. Jag tycker eleverna höjer sig ett snäpp rent kunskapsmässigt när de förmedlar kunskap vidare i ett meningsfullt sammanhang. Det blir på riktigt!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna